Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Kombi modelleri ve en ucuz fiyatlarý

Kombi modelleri en uygun fiyat ve taksit avantajlarý ile istanbul biliþim de.

193 adet ürün listelendi.
193 adet ürün listelendi.

Kombi Alýrken Nelere Dikkat Etmeliyim?

En iyi Kombi Kampanyalarý ve Fiyatlarý Ýçin www.istanbulbilisim.com Kombi almak istediðinizde incelemeniz ve dikkat etmeniz gereken bir çok konu vardýr. Bu konularý inceleyip sizin için en iyi özellikte ki kombiyi seçmeniz gerekir. Bu süreçte karþýnýza çýkabilecek sýkýntýlarla ilgili yazýmýza göz atabilirsiniz. Kombi alýrken dikkat edilmesi gerekenler Kombi almaya karar verdiðinizde öncesinde fizibilite yapmanýz gerekmektedir. Ürünü kaç metrekarelik bir alanda kullanacaksýnýz? Nasýl bir ürün almalýsýnýz? Hangi modelleri tercih etmelisiniz? Vb sorularýn cevaplarýný aramanýz gerekir. Öncelikle evinizin oturma alanýna göre kombi tercih etmelisiniz. Bu daha verimli doðalgaz kullanmanýza da olanak saðlayacaktýr. Kombiyi kuracaðýnýz yer de ayrýca önemlidir. Ürünün bulunduðu yerde havalandýrma, menfez kesinlikle olmak zorundadýr. Hangi markalara daha yakýnsýnýz bununda ayrýca araþtýrmasýný yapmanýz gerekir. Baymak, E.C.A, Demirdöküm, Buderus, Výessman, Vaillant , Ariston Ferroli en çok tercih edilen markalardýr. Ayrýca kombi alýrken kendi içerisinde ayrýlan özelliklerine de dikkat edilmesi gerekir. Ürün yorumlarýný da mutlaka okumanýzý ve en çok satýlan modeller listesini de incelemenizi tavsiye ederiz. Yoðuþmalý Kombiler Doðal gazýn yanmasý sonucunda ortaya çýkan ve bacadan dýþarý atýlacak baca gazýnýn su buharýndaki enerjiyi özel ýsý eþanjörü sayesinde geri kazanarak toplam verimi arttýran cihazlara Yoðuþmalý Kombi denir. Bu kombiler daha çok metrekaresi büyük evler için tercih edilmektedir. Fiyat olarak ta biraz daha yüksektir. Hermetik Kombiler Açýk yanma odasý bulunmayan hermetik tabir ettiðimiz cihazlar olup bacaya ihtiyaç göstermezler. Yanma odalarý kapalý hücre biçiminde olup, doðalgaz için gerekli olan yanma havasýný bir fan yardýmý ile dýþarýdan alýrken, yanma sonucu oluþan atýk gazlarý ayný þekilde dýþ ortama vermektedir. Hermetik cihazlar bir hava akým borusu ile dýþ ortama baðlanmak zorundadýr. Bu tür kombiler normal daire tipleri için tercih edilmektedir. Bacalý Tip Kombiler Yanma odasý bulunduklarý ortama açýk olan ve bulunduðu ortamýn havasýný kullanan baca baðlantýsý bulunan cihazlar bacalý kombi olarak adlandýrýlýrlar. Mutlaka çekiþi iyi bir bacaya baðlanmalý ve bulunduðu ortam havalandýrýlmalýdýr. Bildiðimiz eski tip soba baca gideri kullanýlan kombi tipleridir. Bu kombilerinden ayrýca baca kiti çýkmaz. Kurulum montaj yaptýrýlacaðý zaman çelik baca seti tedarik edilerek montajý yaptýrýlmasý þiddetle önerilir. Sonuç Olarak; Yapacaðýnýz araþtýrmalar sonucu tercih edeceðiniz kombiyi sadece fiyat performansý deðil , ürünün verimli kullanma ve doðalgaz tasarrufu yönünden de düþünerek tercih etmeniz ayrýca önerilir. Ýstanbul Biliþim A.Þ web sitesinde fiyat ve performans açýsýndan en uygun modelleri gönül rahatlýðý ile inceleyip sipariþ verebilirsiniz. Kullanmaya baþladýðýnýz kombinizin yýllýk servis bakýmýný da yaptýrmanýz hem cihazýn ömrü hem sizin saðlýðýnýz açýsýndan ciddi önem arz etmektedir. Avantajlý fiyatlar ve taksit kampanyalarýndan da firmamýzdan yararlanabilirsiniz. Hýzlý ve güvenilir kargo lojistik imkanlarýmýz sayesinde sipariþ verdiðiniz tarihten itibaren hýzlý bir þekilde adresinize teslim edilir. istanbulbilisim.com en avantajlý seçkin markalarý sizlere indirimli ve kampanyalý olarak sizlere sunmaktadýr. Kombinizi kullanmaya baþladýktan sonra oda termostatý da almanýzý öneririz. Böylece doðalgazdan tasarruf saðlamýþ olursunuz.
yükleniyor
yükleniyor