Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Ekstra garanti, cepkask, teknokask, ekran kýrýlmasýna karþý koruma

Her marka model cep telefonu, Notebook, Televizyon, Fotoðraf Makinesi ve Tablet modellerine ilk 1 yýlý kapsayan Türkiye’nin ilk ve tek kapsamlý hizmet paketilerini Ýstanbul Biliþim’den alabilirsiniz. Bu hizmet paketleri Hýrsýzlýklar da dahil tüm kullanýcý hatalarýný kapsar. (Kýrýlma, sývý temasý, hýrsýzlýk, gasp, kapkaç, yüksek voltaj, doðal afetler. Dilerseniz Televizyonlarýnýza garanti uzatma da yaptýrabilirsiniz.

Seçilen opsiyonlar:

Ürün Çeþidi: Fotoðraf Makinesi

2 adet ürün listelendi.
2 adet ürün listelendi.
  • 1
yükleniyor
yükleniyor