Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Termosifon modelleri ve en ucuz fiyatlarý

Termosifonlara en uygun fiyat ve taksit avantajlarý ile istanbul biliþim de.

40 adet ürün listelendi.
40 adet ürün listelendi.

Termosifon Modelleri ve Fiyatlarý

Sýcak su dolanýmýný saðlayan tesisattýr. Bir kazanla kazandaki suyu ýsýtan ocaktan oluþur. Isýtma mekanizmasý kazanýn genellikle alt kýsmýnda bulunur. Isýtma yakýtý gaz ile saðlanacaksa yakýttan çýkan gazlar bir boru vesilesi ile dýþarýya atýlýr. Günümüz de daha çok elektrikli sistemler kullanýldýðýndan gazlý sistem ikinci planda kalmýþtýr. Kazanda ýsýnan su, su borusu ile musluða iletilir. Eðer kazanda sürekli sýcak su bulundurulmak istenirse ayrýca soðuk su borusu eklenir. Kazandaki suyun taþmasýný önlemek için ise kazan içerisine þamandýra sistemi kurulur. Genellikle bu ürünler banyo, mutfak gibi yerlere monte edilerek sýcak suyun kullanýmýna yakýn yerlere çabuk ulaþmasý hedeflenir. Boyutuna Göre Termosifonlar: Tercih edeceðiniz ürünün kaç litrelik olacaðýný kullaným yoðunluðu düþünülerek tercih edilmelidir. Evde tercih edilecekse aile bireylerinin sayýsý önemlidir. Ýþyeri veya farklý mekanlarda tercih edilecek ise ona göre kullaným sirkülasyonu iyi hesaplanmalýdýr. Genel olarak 15 , 30 , 50 , 65 , 80 , 100 LT olarak üretilen termosifonlar özel tasarým veya özel talep üzere istenilen litrelerde de üretilmektedir. Ürünler kullanýlacaklarý yerlerde (daha çok mutfaklarda ) tezgah altý veya tezgah üstü olarak ta ayrýca tercih edilmektedir. Hangi Termosifon Modelini Tercih etmeliyim? Özellik ve yakýn cinsine göre bir çok ürün piyasada bulunmaktadýr. Model tercihi bulunduðunuz veya kullanacaðýnýz yerin fizyolojik þartlarýna göre de deðiþkenlik gösterebilir. Ancak daha çok elektrik ile çalýþan termosifonlar tercih edilmektedir. Baymak, Ariston, Demirdöküm gibi markalarýn yaný sýra Arçelik, Siemens ve Altus da Termosifon grubunda tercih edilen markalardandýr. Ancak firmalarýn garanti ve teknik servis hizmetlerini de göz ardý etmememiz gereklidir. Fiyat ve performans açýsýndan size en uygun termosifon modellerine sayfamýzdan ulaþabilirsiniz. Ýstanbul Biliþim olarak en iyi termosifon modellerini uygun fiyat ve ödeme koþullarý ile sizlere sunmaktayýz. Ayný gün kargo avantajý olan modelleri de www.istanbulbilisim.com de görebilirsiniz. Ürünler hakkýnda detaylý bilgiyi uzaman call center ekibimizden alabilirsiniz.
yükleniyor
yükleniyor