İnsan Kaynakları

İK Politikamız:

İstanbul Bilişim çalışanlarının görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi amacıyla hazırlanan insan kaynakları politikaları, aşağıda özetlenen ilkelere dayanmaktadır:

  • Tüm personelin yöneticileriyle birlikte çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek ve beşeri ilişkilerinin geliştirilmesine çaba göstermek,
  • Personelin kişiliğine önem vermek ve saygı duymak, maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek,
  • Açık iletişim ortamı sağlamak,
  • Verimli çalışma ortamı ve koşullarını sağlamak,
  • Tüm çalışanlarımızın bireysel değil, takım ruhu içinde çalışmalarının sağlanması,
  • Görev ve sorumluluklara göre oluşturulan adil ücret sistemini uygulamak,
  • Kariyer planlamasına önem vermek.

Kariyer İmkanı ve Ücretlendirme Sistemi:

İstanbul Bilişim'in kariyer planlamasında herkese eşit fırsatlar verilir. Şirketin hedeflerine ulaşabilmesi ve başarılarının sürekliliğinin sağlanması adına çalışanların memnuniyetine önem verilmektedir. Şirketin büyümesine paralel doğan idareci ve ara yönetici pozisyonları için bünyedeki tecrübeli çalışanlar değerlendirilerek onlara kariyer imkanları sunulmaktadır. Hali hazırda çalışmakta olan mağazaların müdürlerinden ürün müdürlerine kadar, teknik servis müdüründen muhasebe müdürüne kadar tüm idareci ve yönetici pozisyonundaki çalışanlarımız çekirdekten yetişmiş ve pek çok eğitimlerden geçmişlerdir.

Başarılı olmak için, çalışanlarımızın kendilerine değer verildiğini hissetmeleri gerektiğini ve motive edilmelerinin önemli olduğuna inanıyoruz. Şirketimize yeni alınacak personelin ücretleri günün şartlarına göre ve sektör ücretleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Şirketimizde ücret artışları yılda 2 kez yapılmaktadır.

İnsan Kaynakları Başvuru Formu

CV yükle:
(*.pdf , *.doc, *.txt, *.jpg formatları alınabilir. Max 1 MB)
*
    Ön Bilgilendirme Formu ve Kişisel Veri Rıza Metnini okudum ve onaylıyorum.
yükleniyor
yükleniyor