Hýzlý Kurye Hizmet Detaylarý

Ayný Gün Teslimat Koþullarý

  • Ayný Gün Teslimat seçeneði Ýstanbul ili için geçerlidir.
  • Ýstanbul dýþýndaki þehirlere ayný gün teslimat yapýlmamaktadýr. Böyle yerlere kargo yada lojistik firmalarý ile gönderim yapýlmaktadýr.
  • Ayný Gün Teslimat seçili ürünlerde geçerli olup sipariþ esnasýnda seçenek olarak karþýnýza çýkmaktadýr.
  • Ayný Gün Teslimat isteyen müþterilerimizin sipariþleri hazýrlandýktan sonra sevkiyat aracýna verilir ve sonradan adres deðiþikliði yapýlmadýðý sürece en geç 19:30’a kadar adresinize teslim edilir.
  • Ýstanbul Biliþim trafik, iklim þartlarý gibi mücbir sebeplere göre müþterimizle anlaþarak teslimatý en fazla bir gün sonraya erteleme hakkýný saklý tutar.
  • Sipariþleriniz hafta içi ve cumartesi günleri 16:00 dan sonra adresine gönderilmek üzere sevk edilir. Pazar günleri ayný gün teslimat yapýlmamaktadýr.
  • Ayný Gün Teslimat hizmetimiz ile ilgili tüm soru ve görüþlerinizi 0850 333 0 912 numaralý çaðrý merkezimize iletebilirsiniz.
1. Bölge

Aþaðýdaki tüm ilçeler için geçerli fiyat KDV Dahil 20 TL’dir

Ataþehir, Avcýlar, Baðcýlar, Bahçelievler, Bakýrköy, Bayrampaþa, Beþiktaþ, Beylikdüzü, Beyoðlu, Çaðlayan, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaþa, Güngören, Kadýköy, Kaðýthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sultangazi, Þiþli, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

2. Bölge

Aþaðýdaki tüm ilçeler için geçerli fiyat KDV Dahil 50 TL’dir

Baþakþehir,Beykoz, Esenyurt,Eyüp, Pendik, Sarýyer,Sancaktepe, Sultanbeyli

3. Bölge

Aþaðýdaki tüm ilçeler için geçerli fiyat KDV Dahil 85 TL’dir

Adalar, Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Silivri, Þile,Tuzla

yükleniyor
yükleniyor