Airfel KlimaHP 14 BS006NT -2BS99EA NotebookXerox 3225V_DNIY Lazer Yazıcı - 106R02778 Extra Toner HediyeliLG BuzdolabıCanon D5600Hoover Çamaşır MakinasıDysonArçelik FırınAkülü Arabalarda KampanyaFerre Ankastre SetKampanyaBlenderAsus VivoBook Max Series X541NA-PD1003Y Notebook
Tp-Link
Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Modem, router switch fiyatý, access point, wireless adaptör power line

728 adet ürün listelendi.
728 adet ürün listelendi.

Modem, Menzil Geniþletici, Router, Powerline ve Daha Fazlasý…

Normal telefon hatlarý dijital verileri taþýyacak kapasitede deðillerdir. Bu nedenle telefon hattýndan bilgisayara dijital verileri aktarmaya yarayan baðlantý elemanlarýna Modem denir. Karþýdan gelen analog verileri dijitale dönüþtürürler. Modemleri dahili modem ve harici modem olarak ikiye ayýrabiliriz. Dahili modemler bilgisayarlarýn içine takýlýrlar ve genellikle de o þekilde gönderilirler. Harici modemler ise telefon hattýna takýlýr ve bir hat vasýtasýyla bilgisayara takýlýr. Harici modemleri de kablolu modem ve kablosuz modem olarak ikiye ayrýlýr. Kablosuz modemler telefon hattýndaki sinyalleri radyo sinyallerine dönüþtürerek kablosuz olarak veri aktarýrlar. Günümüzde en çok kullanýlan modem türüdür. Bunlarýn dýþýnda bir de Powerline ürünler vardýr. Powerline, modemden aldýðý veriyi ayný fazdaki elektrik hattýna aktarýr. Böylece wifi ýn yetersiz kaldýðý evin yada binanýn farklý noktalarýna kolayca veri aktarýmýný saðlarlar. Elektronik cihazlar arasýnda kablosuz olarak veri aktarmaya yarayan bir diðer teknoloji ise Bluetooth teknolojisidir. Daha çok cep telefonlarýnda kullanýlýr. Fakat Wireless gibi uzak mesafelerde iþe yaramaz. Veri aktarýlacak iki cihazýn bir birine yakýn olmasý gerekmektedir. Sýnýrsýz olarak veri aktarýmý ücretsiz olarak yapýlabilir. Modem teknolojisinin ya ürün gruplarýna deðinecek olursak; Menzil Geniþleticiler, Ethernet Kartlarý, Router, Adaptör ve Swich ürünlerini sayabiliriz. Router sayesinde ayný anda birden fazla aðý birbirine entegre edebilirsiniz. Özellikle þirketlerdeki bilgisayarlarý birbirine baðlamaya yarar. Uzak mesafelerdeki bilgisayarlarý da birbirine baðlayabilmektedir. Swich aydaki bilgisayarlarý internet olmaksýzýn birbirine baðlamaya yarar. Ethernet kartý aðý bilgisayara fiziksel olarak baðlamaya yarar. ADSL modem telefon hatlarýndan alýnan verileri yüksek hýzlý olarak aktarýrlar. Yüksek hýzlý görüntü ve ses aktarýmý yapabildiklerinden dolayý internet üzerinden gerek sesli gerekse görüntülü iletiþim yapýlabilmektedir. Bu ürün grubunda dünyanýn bir numaralý markasý olan TP-Link in tüm modellerini sayfamýzda bulabilirsiniz. Ülkemizin gururu Airties’ýn indirimli ve uygun fiyatlarý modellerini de inceleyebilirsiniz. Asus, Belkin, Cisco, Liksys, Netis, Tenda ve Zyxel modellerini de uygun fiyat ve ödeme koþullarý ile sayfamýzdan sipariþ verebilirsiniz. Að ürünleri grubunda yüzlerce ayný gün kargo kampanyalarýný kaçýrmayýn.
yükleniyor
yükleniyor