Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Apple iphone cep telefonu modelleri ve en ucuz fiyatlarý taksitli iphone

Apple iPhone Xs, XR, 8, X ve X Plus fiyatlarýný öðrenmek için iPhone sayfamýzý ziyaret edebilirsiniz. 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB hafýza seçeneklerinin yanýnda, Altýn sarýsý, Kýrmýzý iPhone, Uzay Grisi, Gümüþ renkli iPhone, Siyah renk seçenekleri de sayfamýzda bulunmaktadýr. Þirket kredi kartlarýna taksitli iPhone satýþý yapýlmaktadýr.

104 adet ürün listelendi.
104 adet ürün listelendi.

Apple iPhone Cep Telefonu Modelleri ve iPhone Fiyatlarý

Apple tüketici elektroniði alanýnda faaliyet gösteren dünyanýn en önde gelen firmalarýndan birisidir. Apple’ýn Merkezi California’da olup mac olarak bilinen kiþisel bilgisayarlar, iOS iþletim sistemi, iPod müzik çalar, iPad tablet pc, iPhone cep telefonu ve Apple Watch akýllý saat gibi kendine özgü elektronik ürünler üretmekte ve geliþtirmektedir. Apple 1976 yýlýnda kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana da  iPhone cep telefonu üretmektedir. iPhone cep telefonu serisinin en son ürünleri, iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR modelleridir. Apple, dünyada cep telefonu piyasasýnýn en büyük iki markasýndan birisidir. Diðeri Samsung’dur. Geliþtirmiþ olduðu yazýlýmlar arasýnda OS X, iOS iþletim sistemi, iTunes medya tarayýcýsý, Safari internet tarayýcýsý, iLife ve iWork yer almaktadýr. Son yýllarda dünyanýn en deðerli þirketleri sýralamasýnda ilk sýrada çýkmaktadýr.   iPhone cep telefonlarýnda iOS iþletim sistemi kullanýlmaktadýr. Dýþarýdan gelebilecek saldýrýlara karþý son derece güvenli bir yazýlýmdýr. IOS iþletim sistemi sürekli versiyon güncelleyerek en son iOS 11 olarak çýkmýþtýr. iPhone için uygulamalarýnýzý App Store dan kolayca indirebilirsiniz. Rakiplerine göre çok farklý bir pazarlama stratejisi vardýr. Ýnsanlara farklý olduklarýný hissettir. O döneme kadar üretilen tüm siyah kulaklýklara karþý iPod lar için ürettiði beyaz kulaklýk ile aykýrý olduðunu ispatlamýþ, o dönemki krizden kurtulmuþtur.  Akýllý cep telefonlarý arasýnda en çok tercih edilen markalarýn baþýnda gelen Apple iPhone her ne kadar kapalý bir yazýlým kullansa da ikinci sýradaki yerini korumaktadýr. Çok fazla model çeþidi olmasa da toplum içinde en prestijli cep telefonu markalarýnýn baþýnda gelmektedir. Her geçen gün yeni teknolojilerle karþýmýza çýkan iPhone son modelleri de oldukça beðenilmiþ ve satýlmýþtýr. 4.5G desteði olan iPhone modellerini sayfamýzda inceleyebilirsiniz. Ýstanbul Biliþim olarak en uygun Apple iPhone fiyatlarýný baþka yerde bulamayacaðýnýz avantajlar ile alabilirsiniz. iPhone cep telefonlarýnýn pek çok modeli ayný gün kargoya verilmektedir. Uygun fiyat ve ödeme avantajlarý ile iPhone modellerini alabilirsiniz.Þu sýralar en çok satýlan iPhone modelleri ise; iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone 7 ve 7 Plus ile iPhone 8 Plus modellerini sayabiliriz. Bunlarýn yaný sýra eski bir model olmasýna raðmen hala pek çok kiþi tarafýndan tercih edilen iPhone 6S in de satýþ adetleri dikkat çekecek kadar  yüksektir.
yükleniyor
yükleniyor