Airfel KlimaHP 14 BS006NT -2BS99EA NotebookXerox 3225V_DNIY Lazer Yazıcı - 106R02778 Extra Toner HediyeliLG BuzdolabıCanon D5600Hoover Çamaşır MakinasıDysonArçelik FırınAkülü Arabalarda KampanyaFerre Ankastre SetKampanyaBlenderAsus VivoBook Max Series X541NA-PD1003Y Notebook
Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Casper cep telefonu modelleri ve en ucuz fiyatlarý taksitli telefon

Casper cep telefonu fiyatlarý ve modelleri, Casper Via A3 modeli Ýstanbul Biliþim’de. Tüm Casper telefonlar taksitle ödeme avantajý ile satýlmaktadýr.

0 adet ürün listelendi.
0 adet ürün listelendi.

Casper Telefonlar

Yerli teknolojik cihaz üreticisi Casper’ýn, en çok tercih edilen ve sevilen ürün çeþitleri Ýstanbul Biliþim güvencesiyle sizleri bekliyor.Casper, dizüstü bilgisayarlarýnda kullandýðý þýk tasarýmý  üstün donanýmla birleþtirerek göze de itap eden ürünlerini uygun fiyat etiketiyle tüketicilerin beðenisine sunuyor. Özellikle Nirvana serisi üstün performansý eþsiz tasarýmý ile en çok tercih edilen dizüstü bilgisayarlar arasýnda yerini buluyor. Ayrýca Casper, Türkiye Ýtibar Endeksi 2013 raporlarýnda “Biliþim Sektörü En Ýtibarlý Marka” kategorisinde  5 Yýldýr en sevilen bilgisayar markasýdýr.Casper,  hizmete giren 34.500m² büyüklüðünde günde yaklaþýk 5.000 adet bilgisayar üretim kapasitesine sahip tesisleri ile Avrupa ve Ortadoðu’nun en büyük bilgisayar üretim faikalarýndan birine sahiptir.  Casper, Washington’da düzenlenen “Microsoft 2010 Ýþ Ortaklarý Ödülleri” (Worldwide Partner Conference) etkinliðinde 3000 bilgisayar üreticisi arasýnda “Dünyanýn En Ýyi Bilgisayar Üreticisi” seçildi. Yerli marka Casper, 2014 yýlýndan itibaren telefon sektörüne de girmiþtir. Þirket, global çapta rekabet edebilir ürün ve hizmetiyle yerel üretim avantajýný birleþtirerek, her zaman tüketiciye en iyi çözümleri ve ürün gamýný sunmak için çalýþmalarýna devam ediyor. Casper1991 yýlýnda üniversiteden yeni mezun 3 giriþimci bilgisayar mühendisi olan Altan Aras Fakýlý, Yalçýn Yýldýrým ve Ali Ýhsan Taþkýn tarafýndan Ýstanbul‘da kurulan teknoloji üreticisidir. Kurulduktan  kýsa süre içerisinde adýndan söz ettirmeyi baþaran ve özellikle gençler arasýnda popülerisini arttýran þirket, bilgisayar baþta olmak üzere birçok teknolojik cihaz üretmektedir. Þirketin üretim gamýnda; Tablet, Dizüstü ve Masa Üstü Bilgisayar, Cep telefonu gibi teknolojik cihazlar üretmektedir. Yapay zeka destekli ilk yerli telefon olan Via A3 Plus yine Casper tarafýndan üretilmektedir.  
yükleniyor
yükleniyor