Airfel KlimaHP 14 BS006NT -2BS99EA NotebookXerox 3225V_DNIY Lazer Yazıcı - 106R02778 Extra Toner HediyeliLG BuzdolabıCanon D5600Hoover Çamaşır MakinasıDysonArçelik FırınAkülü Arabalarda KampanyaFerre Ankastre SetKampanyaBlenderAsus VivoBook Max Series X541NA-PD1003Y Notebook
Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

"cep telefonu kampanyalarý" etiketli ürünler

Seçilen opsiyonlar:

Etiket: cep telefonu kampanyalarý

956 adet ürün listelendi.
956 adet ürün listelendi.

CEP TELEFONU KAMPANYALARI

2019’daki en iyi telefonlar için satýn alma rehberiniz ve ep telefonu kampanyalarýný sizin için hazýrladýk. Bir telefon seçerken aþaðýdakileri göz önünde bulundurmalýsýnýz: Kalite ve tasarým oluþturma, kullaným kolaylýðý, özellikler, performans ve deðer.  Genel olarak bir amiral gemisi telefonunun 2500-10000 TL arasýnda bir maliyeti olacaktýr, ancak bazý durumlarda 1000 TL üzerinde olabilir.    Bir iPhone veya Android telefon almalý mýyým? Birden fazla cep telefonu iþletim sistemi var, ancak konuþmaya deðer sadece iki kiþi var: Android ve iOS  Windows telefonlarý hala buralardadýr, ancak satýlan tüm telefonlarýn yalnýzca yüzde birini oluþturuyor, bu yüzden Android veya iPhone ile gitmek daha mantýklý. Bugün telefonlarýn büyük çoðunluðu Android kullanýyor; Pie en son sürümüdür. Apple‘ýn iOS platformu pazar payýný çok düþürse de, geliþtiriciler uygulamalarýný her zaman iOS‘ta yayýnlar, böylece bulabileceðiniz en iyi uygulama maðazalarýndan birine sahiptir. Bir Android telefonunuzda veya iPhone‘unuz varsa ve diðer telefon türüne geçmek istiyorsanýz, kiþilerinizi ve diðer verilerinizi birinden diðerine taþýmak oldukça kolaydýr. Hareket edemediðiniz þey ücretli uygulamalar içindir, dolayýsýyla platformda bir deðiþiklik yapmayý düþünüyorsanýz bunu aklýnýzda bulundurun.1. GOOGLE PÝXEL 3 Pixel 3 ve Pixel 3 XL, bir iPhone istemediðiniz sürece, þu anda satýn alabileceðiniz en iyi telefonlardýr. Bir akýllý telefondaki en iyi kameralara sahipler ve çoðu durumda tüm rakipleri geride býrakýyorlar. Her ikisi de bugüne kadarki en üstün Google telefon donanýmýna sahip, iyi pil ömrü, kablosuz olarak þarj olabilir ve su geçirmezdir. TÜRKÝYE SATIÞ FÝYATI 3939 TL2- ONE PLUS 6T Kulaklýk jaký, kablosuz þarj ve su geçirmezlik olmamasýna raðmen, OnePlus 6T hala þu anda satýn alabileceðiniz en iyi telefonlardan biri. Uygun fiyatlý, umut edebileceðiniz en iyi özelliklere sahip, harika görünüyor ve rakipleriyle rekabet edebilecek kameralara sahip. TÜRKÝYE SATIÞ FÝYATI 3999 TL3- SAMSUNG GALAXY S10+Galaxy S10 Plus, olaðanüstü kameralar, yapým, görüntüleme ve performansla gelmiþ geçmiþ en iyi Galaxy telefonu. Exynos sürümü yalnýzca kabul edilebilir pil ömründen dolayý azalmýþtýr. TÜRKÝYE SATIÞ FÝYATI 6319 TL4- HUAWEÝ MATE 20 PROHuawei telefonlarýnýn ilk 10’umuzda ne kadar iyi olduklarýna dair bir iþaret. Mate 20 Pro‘nun büyük bir canlý OLED ekraný, özellikle harika batarya ömrü ve ince çentikli harika üçlü kameralar bulunuyor.TÜRKÝYE SATIÞ FÝYATI 5779 TL5- IPHONE XSOLED ekran olaðanüstü ve tamamen güvenli Face ID unlock sistemi gibi özellikler onu Apple‘ýn þimdiye kadar ürettiði en fütüristik telefon yapýyor. Performans, yapý kalitesinde olduðu gibi kusursuzdur. Muhtemelen hala dünyanýn en çok aranan telefonu.  TÜRKÝYE SATIÞ FÝYATI 8999 TL
yükleniyor
yükleniyor