Dyson Big Ball Allergy 2 Elektrikli Süpürge

Kampanya Fiyatý

4.999,00

2.619,00

Tek Çekim Fiyatý  

2.579,72

Nakit / Havale / EFT Fiyatý  

2.514,24

* baþlýklar : pneumatic temizleme baþlýðý, karbon fiber toz fýrçasý, merdiven baþlýðý, kombine apara…
Motor Gücü (w) : 600 W
Emiþ Gücü : 184 W
Ses Seviyesi : 80 dB Ses Seviyesi
Ürün Tipi : Elektrikli süpürge

ÜRÜN TÝPÝ Elektrikli süpürge
MOTOR GÜCÜ (W) 600 W
EMÝÞ GÜCÜ 184 W
SES SEVÝYESÝ 80 dB Ses Seviyesi
TOZ TORBASI Toz torbasýz
GARANTÝ 2 Yýl Garanti
Açýklama
Model Kodu DYSONBIGBALLALLERGY2
baþlýklar : pneumatic temizleme baþlýðý, karbon fiber toz fýrçasý, merdiven baþlýðý, kombine aparatý,

  paraf
  Taksit Tutarý Toplam Tutar
2 1.309,50 2.619,00
3 873,00 2.619,00
4 654,75 2.619,00
5 533,53 2.667,63
6 449,37 2.696,24

  paraf
  Taksit Tutarý Toplam Tutar
2 1.309,50 2.619,00
3 873,00 2.619,00
4 654,75 2.619,00
5 533,53 2.667,63
6 449,37 2.696,24

Paraf
Halk Bank

Dyson Big Ball Allergy 2 Elektrikli Süpürge yorumlarý

Tüm yorumlarý gör (16)

Dyson Big Ball Allergy 2 Elektrikli Süpürge

Çok Ýyi (107)
74%

Ýyi (6)
4%

Ne Ýyi / Ne Kötü (5)
3%

Kötü (4)
3%

Çok Kötü (22)
15%

4.2

Ortalama Puan

Muhteþem bir teknoloji ürünü..

Eþim ve ben alerjenlere karþý çok duyarlý olduðumuz için bu modeli satýn aldýk. Ürünü kullandýkça ne kadar doðru bir tercih yaptýðýmýzý anladýk. Ürün kesinlikle muhteþem bir performans sergiliyor. Çekim gücü çok yüksek, tüm alerjenleri içine hapsediyor, soluduðunuz havaya býrakmýyor. Çalýþýrken çok az ses çýkarýyor. Kullanýmý çok keyifli hale getiren Big ball teknolojisi sayesinde köþeleri kolaylýkla dönebiliyor ve devrilmiyor. Kusursuz temizlik için tasarlanmýþ son derece özel aparatlarý var. Tüm bu harika özelliklere ek olarak, ürün zamanýn ötesinde muhteþem bir tasarým anlayýþýnýn eseri.. Hayatýmýzý kolaylaþtýran ve yaþam kalitemizi arttýran tüm buluþlarý için, üstün performanslarýyla çalýþan Dyson mühendislerine ve ekibine çok teþekkürler..

/Ýzmir
Bu yorumu faydalý buluyor musunuz?

Dyson Big Ball Allergy 2

Ýstanbul Biliþim’in hizmet kaliteainden ve süpürgedwn olsukça menmun kaldým

/Ankara
Bu yorumu faydalý buluyor musunuz?

Fiyat ve kargo

Hepinize merhaba öncelikle . Ýstanbulbiliþimden daha öncede sipariþ vermeme raðmen internet alýþveriþlerine çok güvenemiyorum malesef. Ama ürünün hem teknik özellikleri olsun hem en uygun fiyat olsun Ýstanbulbiliþim ile görüþerek tekrar sipariþ verdim. Beni yanýltmadýðýnýz için teþekkürümü iletmek istedim . Ürünün sipariþini verdikten sonra 2 gün içerisinde tarafýma çok saðlam ambalajlanmýþ þekilde iletildi.Kargo sürecindede call centeriniz ile görüþtüm hem kýsa sürede baðlandým hemde ordaki bayan arkadaþ saolsun kargom hakkýnda hemen bilgi verdi. Ürünü þuanda kullanýyorum ve çok memnunum . Ayrýca almayý düþünen arkadaþlarýmada kesinlikle tavsiye edeceðim . Bundan sonraki sipariþlerimide sizlerden vermeye devam edicem. Emeðinize saðlýk

/Adana
Bu yorumu faydalý buluyor musunuz?

dyson farký

arkadaþlar dyson’ýn teknolojisi piyasadaki diðer hiçbir ürün ile kýyaslanamaz. Almadan önce süpürgeye bu para verilir mi diye çok düþündüm ama iyiki almýþým diyorum. özellikle alerjik bünyeyseniz havadaki tozlarý bile temizleyen ve temiz hava veren özelliði sayesinde çok rahat edeceksiniz. Þuan kullanmaya kýyamýyorum desem yeridir:)

/
Bu yorumu faydalý buluyor musunuz?

Dyson Big Ball Allergy 2 MODELÝ ÇOK ÝYÝ !!

Dayson süpürge daha öncede kullandým. Dysonun son çýkan yýllardaki modellerinin çekiþ kuvvetleri iyi düzeyde. içinden çýkan aparatlarý çok kullanýþlý oluyor genelde. Dyson Big Ball Allergy 2 modeli ihtiyacýmý fazlasýyla karþýladý. Tavsiye ederim. Yýllar sonra bile emiþ gücünü kaybetmiyor.

/Zonguldak
Bu yorumu faydalý buluyor musunuz?

emeðiniz için teþekkür

3 gün önce sizden dyson bigballallergy2 modeli aldým ürün ankaraya geleceði için kafamda bir kaç soru iþareti vardý sipariþimi verdim en uygun fiyat diðer teknoloji marketlerine göre sizdeydi ürün bugün elime ulaþtý ambalajýndan çok memnun kaldým ses seviyesi gayet iyi ve evim dublex olduðu için hem parke hem halý olarak çok iyi süpürüyor .üründen çok memnun kaldým kargomu baþarýlý bir þekilde gönderdiðiniz için teþekkürlerimi iletmek istedim

/Ankara
Bu yorumu faydalý buluyor musunuz?

Diðer süpürgelerden farklý bir ürün

Dyson allergy 2 ürününü kesinlikle tavsiye ederim. Zaten ürünü çalýþtýrýp kullandýktan sonra diðer süpürgeleri unutucaksýnýz. Ýstanbulbiliþimede ayrýca teþekkür ederim.

/Ýstanbul
Bu yorumu faydalý buluyor musunuz?

çok iyi ürün

dysonun cinetic teknolojisi olan allergy2 modeli aparatlarýyla ve emiþ gücü ile kalite olarak en üst sýnýf bence evimde 2 kedi besliyorum ve bu ürünü önerdiler sizlerden sipariþ verdim ve ürün kapalý kutu olarak tarafýma ulaþtý ilk kullanýmdan sonra çok memnun kaldým kesinlikle almayý düþünenlere mutlaka önerirrim fiyat olarakta diðer sitelere göre en uygunu sizsizin bu yüzden ayrýca teþekkürümü iletirim

/Balýkesir
Bu yorumu faydalý buluyor musunuz?

dyson serisinin en iyi ürünü

almýþ olduðum dyson modeli bir ev için bence dyson serilerinin en iyi ürünü diye düþünüyorum 600w motor gücü ve 184w emiþ gücü ile parke ve halýlarýmý çok güzel bir þekilde temizledi aparatlarý ise her iþe yarýyor koltuk kenarý olsun veya parke olsun . gayet baþarýlý ve elektrik süpürgesi olarak bence en iyisi.

/Erzincan
Bu yorumu faydalý buluyor musunuz?

tavsiye üzerine aldým

Ürünü daha önce bir tanýdýðýmda görüp aldým bilmediðim bir markaydý ama biraz araþtýrýnca gördümki iþin de en iyi markalardanmýþ alerji özellikli olduðu için benim için çok iyi oldu þuanlýk gayet memnunum

/Ýstanbul
Bu yorumu faydalý buluyor musunuz?

iyi fiyat

sizden 3 gün önce web sitenizden sipariþimi verdim ürün elime ulaþtý bir tek garantisi yönünde kafamda soru iþareti vardý hakman 5 yýl kendi garantisini veriyor siz 2 yýl kendi garantisinizi veriyordunuz ama ayný ürün hakmanda 700-800 TL daha yüksek olduðu için sizden sipariþ verdim diðer sitelerdende araþtýrma saðladýðýnda en uygun fiyatýn sizde olduðunu gördüm öncedende sizden bir fýrýn almýþtým ve hiç sorun yaþamamýþtým inþallah bu ürünümdede yaþamam saygýlar…

/Kýrklareli
Bu yorumu faydalý buluyor musunuz?

memnunum

sipariþ verdim süpürge cok güzel hýzlý bir þekildede geldi devrilmeme özelligi gerçekten cok iyi emiþ gücüde süper memnunum

/Denizli
Bu yorumu faydalý buluyor musunuz?

dysonnn

dyson markasýný yýllardýr kullanýyorum süper süpürge üretiyorlar bence alýnmasý gerekn bi marka hiç piþman olmazsýnýz emiþ gücü gerçekten düþmüyor ve yýllar sonra bile süper çekiyor.

/Ankara
Bu yorumu faydalý buluyor musunuz?

çok güçlü

moturu çok iyi ömür boyu çekiþ garantisi var diðer süpergelere göre motor sistemi farklý çalýþtýðýný öðrendim ve motoru hiç týkanmýyor çekiþ gücü düþmüyor þuan bi sorunu yok bende yorumlara göre aldým umarým ayný performansda kullanýrým

/Samsun
Bu yorumu faydalý buluyor musunuz?

Dyson

markayý bilenler performansýný biliyordur annem 7 yýldýr kullanýyor ilk günki gibi emiþ gücü çok iyi biraz sesli çalýþýyor ama bu performans için gayet iyi bende yeni evlendiðim için aldým en uygun modeli alergy 2 oldu benim için

/Ýstanbul
Bu yorumu faydalý buluyor musunuz?

ÝYÝ

ÝYÝ

/Ýstanbul
Bu yorumu faydalý buluyor musunuz?

Ürün adresinize ulaþtýðý günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramýzdan müþteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi baþlatabilirsiniz.

Ýade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiþ ve kullanýlmamýþ olmasý gerekmektedir.

Servis tarafýndan kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapýlmasýyla ürünler kayýt altýna alýnmýþ olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiþ olur. Ýlgili mevzuat gereði cayma hakký kapsamýnda “ürünün yeniden satýlabilir özelliðinin kaybolmamasý” gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafýndan kurulumu yapýlmýþ olan ürünlerde cayma hakký kapsamýnda iade alýnamamaktadýr.

Her türlü yazýlým ve programlarýnda, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kýrtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuþ, þerit v.b) ile kiþisel bakým / kozmetik malzemelerinde cayma hakkýnýn kullanýlabilmesi için mal/hizmetin ambalajýnýn açýlmamýþ, bozulmamýþ ve kullanýlmamýþ olmalarý þartý bulunmaktadýr.

*Ücret iadesi; iade iþlemleriniz onaylandýktan sonra kredi kartýnýza / banka hesabýnýza 3 iþ günü içinde yapýlmaktadýr. Ödeme iþlemlerinin hesaba yansýma süresi bankalara göre farklýlýk gösterebilir.

Lütfen aþaðýdaki bilgilendirme yazýsýný dikkatlice okuyun…

  • Bu sitede gösterilen ürün bilgileri üreticiler ve çeþitli kaynaklardan derlenmektedir ve sadece bilgi amaçlýdýr. Ürün özellikleri ve bu sitede gösterilen bilgiler, inceleme anýnda deðiþmiþ veya hatalý olabileceðinden dolayý, güncel ve kapsamlý bilgi edinmek için üretici sitelerine bakmanýzý öneririz.
  • Üreticiler ve Ýstanbul Biliþim ürün özelliklerini deðiþtirme hakkýný saklý tutar. Ürün bilgilerinin kullanýmýndan ötürü Ýstanbul Biliþim sorumluluk kabul etmez.

yükleniyor