Ürün Filtresi
Kelime Arama Filtresi
 
Özel Kriterler
Fiyat Aralýðý
ile TL arasý
Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

E-kitap okuyucu fiyatý amazon kindle, calio, nook modelleri fiyatý

1 adet ürün listelendi.
1 adet ürün listelendi.
  • 1

E-Kitap Okuyucu Modelleri ve Fiyatlarý

E-kitap ve E-kitap Okuyucu; özellikle son üç yýlda yaygýnlaþmaya baþlayan elektronik kitap okuyucular kýsa zamanda olmasa da ilerleyen yýllarda kaðýda basýlý kitaplarýn yerini alacak gibi duruyor. Elektronik kitap okuyucunun hafýzasýnýn büyüklüðüne göre binlerce kitabý sýðdýrabilirsiniz. Bir tek e-kitap okuyucu sayesinde belki yüzlerce aðaca hayat vereceðinizi de unutmamalýsýnýz. Yeni çýkan kitaplar elektronik ortamda da yaygýnlaþmaya baþladýðý günümüzde Amazon Kindle’a alternatif markalar da çýkmaya devam etmektedir. Ekran kalitesi basýlý bir kitaptan pek farký yoktur. Belki de tek farký batbaa kokusunun olmamasý desek yanlýþ söylemiþ olmayýz. Elinize aldýðýnýzda gerçek bir kitaba baktýðýnýzý hissedebilirsiniz. Kocaman bir kütüphaneyi avucunuzun içine sýðdýrmanýz mümkün. E-mürekkep teknolojisi sayesinde ýþýklý ortamda ekranlarý LCD ler gibi parlama yapmazlar. Bu da basýlý kitap hissiyatýný arttýrýr. E-kitap okuyucularda wireless bulunmaktadýr. Bu sayede internet üzerinden e-kitap indirebilirsiniz. Jpeg ve gif dosyalarýný renkli olmasa da açabilirsiniz. Müzik dosyalarýndan mp3 formatlýlarý dinleyebilirsiniz. Ekranlarý tablet pc lerdeki gibi renkli olmadýðýndan ve çok fazla güç harcamadýðýnda batarya ömürleri 2 haftadan 6 haftaya kadar dayanmaktadýr. Video oynatmanýz mümkün deðildir.E-kitap okuyucu alýrken dikkat etmeniz gereken bir diðer konu hangi dosya formatlarýný desteklediðini araþtýrýn. Pek çok e-kitap okuyucu azw, azw3, doc, docx, html, mobi, pdf, prc (mobipocket), txt ,bmp, gif, jpeg, png gibi dosya formatlarýný desteklemektedir. Bu alanda pazar lideri Amazon Kindle’ýn elindedir. Sayfamýzdaki e-kitap okuyucular 2 yýl garantilidir. Pek çok modelde ayný gün kargo seçeneði mevcuttur. Bunlar 600 km  ye kadar bir günde teslim edilmektedir. Yine bazý modellerde ücretsiz kargo kampanyalarý bulunmaktadýr. Pek çok bankanýn kredi kartýna taksit imkanýmýz da mevcuttur.
yükleniyor
yükleniyor