Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Televizyon için +3 yýl ekstra garanti fiyatlarý ekstra garanti teknopaket

Televizyon için +3 Yýl Ekstra Garanti Fiyatlarý Ekstra Garanti Yaptýrtma Samsung, LG Philips LED TV ler ile Sony Vestel ve pek çok Televizyon için Ekstra Garanti

3 adet ürün listelendi.
3 adet ürün listelendi.
  • 1

TEKNOPAKET +3 yýl Uzatýlmýþ TV Garanti Paketleri

·       TEKNOPAKET +3 yýl TV uzatýlmýþ garanti 2 yýllýk yasal garanti süresinin bitiminde baþlayan ve cihazýn garanti süresini 5 yýla kadar uzatan bir ek garanti hizmetidir. ·       TEKNOPAKET +3 yýl TV garanti paketini 1 yýl geriye dönük satýn alabilirsiniz. ·       TEKNOPAKET +3 yýl TV garanti paketi satýn aldýðýnýz ürününün  2 yýllýk garanti süresi sona erdikten sonra baþlar ve +3 yýl daha devam eder. ·       TEKNOPAKET +3 yýl uzatýlmýþ garanti üretici tarafýndan verilen parça ve iþçilik kaynaklý tüm garanti koþullarýna ek olarak duman ve is sonucu oluþacak arýzalarý da kapsar. ·       TEKNOPAKET Geniþletilmiþ Ek Garanti, geniþ teknik servis aðý sayesinde hýzlý ve sorunsuz bir hizmet sunar. ·       TEKNOPAKET +3 yýl uzatýlmýþ garanti sözleþme kapsamýnda cihaz tamiri ve iþçilik ücretlerini ücretsiz olarak sunar. ·       TEKNOPAKET +3 yýl paketinden faydalanmak için sertifikasý ile beraber seri numaralý zarfý muhafaza etmeli, paket satýn alýnýr alýnmaz siteden aktivasyon yapýlmalýdýr.   ÖNEMLÝ NOT : Paketin aktif hale gelebilmesi için www.cepkask.com  sayfasýndan aktive ediniz. Arýza durumunda [email protected] veya + 90 212 639 54 54 ten irtibata geçebilirsiniz.
yükleniyor
yükleniyor