Airfel KlimaHP 14 BS006NT -2BS99EA NotebookXerox 3225V_DNIY Lazer Yazıcı - 106R02778 Extra Toner HediyeliLG BuzdolabıCanon D5600Hoover Çamaşır MakinasıDysonArçelik FırınAkülü Arabalarda KampanyaFerre Ankastre SetKampanyaBlenderAsus VivoBook Max Series X541NA-PD1003Y Notebook
Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Slr fotoðraf makinesi fiyatlarý, aynasýz dijital fotoðraf makineleri

24 adet ürün listelendi.
24 adet ürün listelendi.
  • 1

Fotoðraf Makineleri, Markalarý ve Fiyatlarý

Fotoðraf çekmeyi sevmeyen yoktur. Doðru kullandýktan sonra herkes fotoðrafçý olabilir. Bunun için bilinmesi gereken bazý konular vardýr. Öncelikle kendinize ait bir fotoðraf makinesi olmalý. Ayrýca birkaç çeþit objektif alýnmalý. Fotoðraf makinelerinde ayarlarýn doðru yapýlmasý gerekir. Diyafram ayarýnýn doðru yapýlmasý gerekir. Pozlandýrmanýn ne olduðunu ve nerelerde nasýl olduðunun bilinmesi gerekir. Makro çekimler için ayrý bir objektif daha olmalý. Panning tekniðinin bilinmesi gerekir. Alan derinliðine dikkat edilmeli. Iþýðýn iyi ayarlanmasý gerekir. Flash kullanmayý bilmek gerekir. Ters ýþýkta fotoðraf çekmeyi bilmem gerekir. Beyaz ayarýnýn iyi ayarlanmasý gerekir. Hareketli fotoðraf çekecekseniz enstantane ayarlarýný iyi yapmak gerekir. Odaklamanýn iyi yapýlmasý gerekir. Rastgele fotoðraf çekmek yerine deklanþöre dokunmadan biraz düþünün ve orada bir hikaye oluþturup öyle çekim yapýn. Bu karelerinize çok þey katabilir. Fotoðrafçýlýkta kullanýlan bazý teknik terimler vardýr. Bunlardan bir tanesi Çözünürlüktür. Bir fotoðraf makinesi alýrken optik çözünürlüðe dikkat edilmeli. Çözünürlük, pixeller arasý mesafe anlamýna gelir. Çözünürlük ne kadar yüksek olursa çekilen fotoðraflarýn netliði de yüksek olur. Fakat tek baþýna netliðe etki edemez. Fotoðraf makinesinin görüntüleri pozlandýrmak için ihtiyaç duyduðu ýþýðýn ölçü birimine ISO denir. Çekilecek olan fotoðraflarýn ISO deðerlerine dikkat edilmelidir. Kullanýlacak objektifler doðru seçilmelidir. SLR veya DSLR bir model kullanacaksanýz mutlaka farklý çekimler için kullanýlmak üzere objektifler bulundurmalýsýnýz. Kullanýlacak objektif ýþýðý ne kadar çok alýyorsa o kadar iyidir. Teknik özelliklerindeki f deðerini dikkatiniz çekmiþtir. Bu deðer ne kadar düþükse ýþýðý o kadar içeri alýr demektir. Düþük f deðeri olan objektiflerde ISO deðerini yükseltmek zorunda kalmazsýnýz. Kompakt fotoðraf makinelerinde flash dahilidir. SLR modellerde ise dahili olanlarýn yanýnda haricen de takýlabilmektedir. Fakat bazý profesyonel modellerde dahili flash olmadýðýndan haricen almanýz gerekmektedir. Günümüzde pek çok fotoðraf makinesinin video çekme özelliði de bulunmaktadýr. Model seçimi yaparken bunun da dikkate alýnmasý gerekmektedir. Fakat bunun için hafýza kartýnýn kapasitesinin de yüksek olmasý gerekir. Fotoðraf makinenize mutlaka yedek pil alýn. Beklenmedik yerlerde pilsiz kalýrsanýz yedeðini hemen takabilirsiniz. Optik zoom a dikkat etmelisiniz. Pek çok kimse dijital zoom deðeri yüksek modellerin cazibesine kapýlmaktadýr. Optik lensi kaliteli olmalýdýr. Günümüzde Nikon, Canon, Sony, Fuji, Olympus, Kodak, JVC ve Minolta kendi lenslerini üreten markalardýr. Üretim maliyeti düþük olduðundan günümüzde daha çok CMOS sensör kullanýlmaktadýr. Eski tip makineler ile bazý üst düzey D-SLR modellerinde ise CCD sensör kullanýlmaktadýr. Mümkün olduðunca deklanþör gecikmesi 2 saniyeyi geçmeyen modeller seçilmeli. Canon fotoðraf makinesi fiyatlarý ve Nikon fotoðraf makinesi fiyatlarý teknik özelliklere göre ve beraberindeki aksesuarlara göre deðiþiklik arzetmektedir. Bazý modellerin yanýnda farklý lens seçenekleri de bulunmaktadýr. Bu lenslerin fiyatlarý fotoðraf makinesinin fiyatlarýný da belirlemektedir. Sayfamýzda Canon SLR fotoðraf makinasýnýn en yeni modelleri ile Nikon SLR fotoðraf makinesinin indirimli modellerini inceleyebilirsiniz. Lens fiyatlarýný da mutlaka görmenizi tavsiye ediyoruz. www.istanbulbilisim.com den profesyonel ve yarý profesyonel fotoðraf makinesi modellerini uygun fiyat ve ödeme avantajlarýndan yararlanabilirsiniz.
yükleniyor
yükleniyor