Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Led tv, projeksiyon fiyatlarý, ev sinema sistemleri, uydu alýcýlarý

496 adet ürün listelendi.
496 adet ürün listelendi.

3D LED TV, Curved TV, 4K Ultra HD Televizyonlar, Ses Sistemleri ve Projeksiyon Cihazlarý

Görüntü sistemleri denince ilk aklýmýza gelen Televizyondur. Son yýllarda hýzlý bir geliþim kateden televizyonlar evlerimizin olmazsa olmazlarý haline gelmiþtir. Ülkemiz televizyon izleme süresi bakýmýndan dünya ortalamasýnýn üzerindedir. Bu nedenle bizler için televizyon yaþamýmýzýn vazgeçilmez bir parçasýdýr. 3D LED televizyonlarýn geliþimine paralel Curved Oled TV lerde yaþamýmýza girmiþ vaziyettedir. Dünyanýn en önemli markalarýndan Samsung, LG, Philips gibi markalarýn yaný sýra Vestel, Arçelik, Telefunken, Grundig, Altus, Finlux, Sunny gibi LED TV leri dekampanya avantajlarýndan yararlanarak istanbulbilisim.com den alabilirsiniz. Görüntü sistemlerinden bir diðer cihaz ise projeksiyon makineleridir. Projeksiyon cihazý, bir görüntü kaynaðýndan gelen ýþýðý iþleyip lens vasýtasýyla yansýtmaya yarayan aletlerdir. Televizyonlara göre bir takým eksileri olsa da büyük görüntü vermesinden dolayý tercih edilmektedir. Projeksiyon cihazlarý ofis ve eðitim kurumlarýnda prezantasyon için  kullanýlsa da evlerimizde sinema keyfi için de kullanýlmaktadýr. Projeksiyon cihazlarýndaki en büyük sýkýntý olan lamba süreleri ve lamba fiyatlarýnýn yüksek oluþu LED lamba teknolojisi sayesinde problem olmaktan çýkmýþtýr. Hatta LED TV lerdeki 3D teknolojisi de projeksiyon cihazlarýnda kullanýlmaya baþlanmýþtýr.  Görüntü sistemlerinin vazgeçilmez parçasýnýn olmazsa olmazý Ses Sistemleridir. Apartman kültünün hakim olduðu toplumumuzda kaliteli sese ulaþmak zor olsa da pek çok insanýn tercih ettiði bir teknolojidir. Evde gerçek bir sinema ortamý için mutlaka kaliteli bir ses sistemine ihtiyaç vardýr. Surround Ses sisteminin takýlý olduðu görüntü sistemleri evlerimizi sinemaya çevirmektedir. Görüntü ve ses sistemlerinin kullanýldýðý bir diðer alan ise oyun sektörüdür. Özellikle Konsol oyunlarýnda gün geçtikçe daha kaliteli görüntü ve daha kaliteli ses sistemleri tercih edilmektedir. Güvenlik sistemlerinde de bu teknolojiler kullanýlmaya baþlanmýþ, adli vakalarda caydýrýcý hale gelmiþtir. Uydu sistemlerinin de geliþmesiyle hayatýma HD yayýnlar ile 3D yayýnlar da girmiþtir. Önümüzdeki yýllarda sektördeki geliþmelerin daha da artmasý beklenmektedir. Sayfamýzda sunulan görüntü ve ses teknolojileri markalarý orijinal ve garantilidir. En uygun ödeme koþullarý ile en iyi fiyat avantajlarý ile sipariþ verebilirsiniz. Sipariþleriniz kapýnýza kadar kaskolu bir þekilde getirilir ve size teslim edilir. Yüzlerce üründe ayný gün kargo avantajý vardýr. Pek çok modelde kargo bedava kampanyalarý mevcuttur.  
yükleniyor
yükleniyor