Airfel KlimaHP 14 BS006NT -2BS99EA NotebookXerox 3225V_DNIY Lazer Yazıcı - 106R02778 Extra Toner HediyeliLG BuzdolabıCanon D5600Hoover Çamaşır MakinasıDysonArçelik FırınAkülü Arabalarda KampanyaFerre Ankastre SetKampanyaBlenderAsus VivoBook Max Series X541NA-PD1003Y Notebook
Ürün Filtresi
Markalar
Kelime Arama Filtresi
 
Özel Kriterler
Fiyat Aralýðý
ile TL arasý
Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Güneþ gözlüðü fiyatý, en moda güneþ gözlükleri en uygun indirimli fiyatlarla

6402 adet ürün listelendi.
6402 adet ürün listelendi.

Güneþ Gözlüðü Markalarý Çeþitleri

Güneþ gözlükleri genellikle yaz aylarýnda kullanýlmaktadýr. Fakat yaz kýþ güneþ olan coðrafi bölgelerde de kullanýlmaktadýr. Pek çok kiþi araç kullanýrken kullanmak üzere aracýnda ayrý bir güneþ gözlüðü bulundurmaktadýr. Güneþ gözlüðü seçerken genellikle modele karar verilir. Fakat en önemli konulardan biri de marka seçimidir. Güneþ gözlüðünün markasý orijinal olmalýdýr. Sayfamýzda pek çok orijinal güneþ gözlüðü markalarýnýn modellerini görebilirsiniz. En çok satýlan güneþ gözlüðü markalarý Ray Ban, Paco Loren, Daniel Klein, Plo Exchange, Vogue, Bigotti Milano dur. Kadýn güneþ gözlüklerini ve erkek güneþ gözlüklerini de sayfamýzda inceleyebilirsiniz. Çocuklar için olan güneþ gözlüðü modelleri de mutlaka görmelisiniz.Güneþ Gözlüðü Alýrken Nelere Dikkat EdilmeliGüneþ gözlüðü aksesuar olarak kullanýlsa saðlýk açýsýndan çok önemlidir. Güneþten gelen ultraviyole ýþýnlarý tutmasý nedeniyle hayatýmýzýn önemli bir parçasýdýr. Dolayýsýyla güneþ gözlüðü alýrken ultraviyole filtreli olmasýna, kaliteli bir malzemeye sahip olmasýna, kaplamasýnýn ýþýðý kýran cinsten olmasýna, çerçevesinin de yüz yapýnýza uygun olmasýna dikkat etmelisiniz. Polarize camlarýn da ýþýðý kýrdýðýný hemen belirtelim. Gözlük camýnýn ultraviyole ýþýnlarý kesmesi önemlidir. Özellikle bol güneþ alan yerlerde yaþayanlar güneþten korunmak için gözlerini sürekli kýsmak zorunda kalýrlar. Bu da göz kenarlarýnda kýrýþýklara neden olur. Güneþ gözlüðünün bir diðer fonksiyonu da ýþýðý kýrmasýdýr. Gözlük camý farklý koyuluklarda olabilmektedir. Göz hassasiyetinize göre seçim yapabilirsiniz. Gözlüðün kalitesini anlamak için gözlüðü taktýktan sonra hafifçe saða sola ve yukarý aþaðý baþýnýzý oynattýðýnýzda görüntüde herhangi bir kýrýlma ya da bozulma olmuyorsa camýn kaliteli olduðu anlamýna gelir. Gözlük camýn rengi tüm yüzeyinde ayný olmalýdýr. Ya da aþaðýdan yukarý doðru koyulaþmalýdýr. Böylece yukarýdan açýlý gelen güneþ ýþýnlarýný da engellemiþ olursunuz. Camýn geniþ olmasýna özen göstermelisiniz ki tam koruma gerçekleþsin. Göz rengi açýk olanlar güneþ ýþýnlarýna karþý daha hassastýr. Güneþ gözlüðü katarakt oluþumu büyük ölçüde engeller. Küçük yaþtaki çocuklar için bile güneþ gözlüðü kullanabilirsiniz. Tüm bunlara paralel alacaðýnýz güneþ gözlüðünün markasýnýn orijinal olmasýna dikkat etmelisinizGüneþ Gözlüðü FiyatlarýTüm güneþ gözlüklerinde uygun fiyat ve taksitli ödeme seçenekleri bulunmaktadýr. Sayfamýzdaki tüm gözlük markalarý orjinaldir ve güvenle alabilirsiniz. Kaliteyi ucuza almak için sayfamýzdaki yüzlerce gözlük modelini inceleyebilirsiniz. Pek çok modelde ayný gün kargo seçeneði bulunmaktadýr. Özellikle sevgililer günü için anneler günü yada babalar günü için güneþ gözlüðü hediye edebilir sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.
yükleniyor
yükleniyor