Sunduðu geniþ ürün yelpazesi ve hizmetler ile çaðdaþ bir teknoloji þirketi olmayý baþaran, her zaman en iyi fiyat ile ilk olarak ürünleri tüketiciye sunmayý hedefleyen sektörünün lider kuruluþlarýndan Ýstanbul Biliþim markasý olarak distribütörlüðünü ve temsilciliðini üslendiði markalarýn satýþ ve pazarlamasýnda elde ettiði baþarýyý Satýþ Sonrasý Servislerine de yansýtmaktadýr. Müþteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmayý hedefleyen Ýstanbul Biliþim Teknik Servis, tamamýyla bilgisayar otomasyonlu cihaz kabulünden, tamir laboratuvarýna ve cihaz teslimine kadar veri tabaný ile otomasyona tabi tutulmuþ olan çalýþma proseslerine sahiptir. 20 yýllýk tecrübe ve teknolojik alt yapý ile sektörün en önde gelen markalarýna satýþ sonrasý hizmeti veriyoruz. Tüm hizmetlerimiz için maksimum memnuniyet garantisi veriyoruz.

Vizyonumuz “Daima ve her zaman daha en iyisi olmak” Misyonumuz “%100 Müþteri Memnuniyet Oraný”

Satýþ sonrasý cihazlarýnýzda oluþabilecek sorunlar da teknik hizmet ekibimiz yanýnýzda. Garantisi devam eden ürünlerinizde garanti belgesinde belirtilen servis noktalarýyla irtibata geçebilir bunun yanýnda konusunda uzman Teknik Servis çaðrý merkezimizi arayarak destek alabilirsiniz. Ýstanbul Biliþim Garantisi altýnda olan ürünlerinizi Ýstanbul Ataköy Airport AVM içerisinde bulunan Teknik Servis hizmet noktasýna getirebilir veya ücretsiz kargo hizmetimizi kullanarak arýzalý Ürünlerinizi gönderebilirsiniz. Teknik Servisimize ulaþan ürünlerin en geç 3 iþ günü içerisinde uzman teknisyenlerimiz tarafýndan incelenip onarým ve bakýmý yapýlarak gerekli test ve kalite kontrolleri yapýldýktan sonra kullanýcýya sorunsuz teslim ediyoruz. Parçasý stoklarda o an için bulunmayan ürünlerde ise parça sipariþi geçilip kullanýcýya ürünün hazýr olma tarihi tahmini olarak belirtilen iletiþim numarasý aranýlarak ya da kýsa sms ile müþteriyi bilgilendiriyoruz. Teknik servisimize ulaþýp kaydý alýnan tüm ürünlerde yaþanan süreç müþterilerimizin belirttiði cep telefon numarasýna SMS ilgisi olarak gönderilmektedir.