Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Huawei cep telefonu modelleri ve en ucuz fiyatlarý taksitli telefon

Huawei Cep Telefonu Fiyatlarý En Ucuz Huawei Modelleri taksitli Telefonlar En çok satýlan Huawei telefonlar; Huawei P20 Lite, Mate 10 Lite, Huawei Y7, Huawei P20 Pro. Tüm Huawei Telefon modelleri Ýstanbul Biliþimde. 16gb, 32gb, 64gb, 128gb Huawei telefonlar ile Tüm renk seçeneklerini Ýstanbul Biliþim’de bulabilirsiniz

47 adet ürün listelendi.
47 adet ürün listelendi.

Huawei Cep Telefonlarý

Huawei 1987 yýlýnda Çin’de kurulmuþtur. Dünyanýn en büyük að ve telekomünikasyon cihazlarý üreticisidir.  ARGE ye çok büyük yatýrýmlar yaparak büyümesine devam eden Huawei personelinin yarsýna yakýnýný Araþtýrma-Geliþtirme çalýþmalarýna ayýrmaktadýr. Huawei’nin ülkemizde de cep telefonu modelleri satýlmaktadýr. Fakat Türk Telekom ve Vodafone gibi firmalara telekomünikasyon hizmetleri saðlamaktadýr. Dünyanýn en büyük 50 operatörünün 36’sýna teknolojik alt yapý desteði saðlamaktadýr.Huawei cep telefonlarý ülkemizde de çok sevilmekte ve kullanýlmaktadýr. Globalde yakaladýðý baþarýyý ülkemizde de yakalamýþ ve satýþlarýný sürekli arttýrmýþtýr. Zaten teknolojik alt yapýsý saðlam bir marka olduðu için yeni teknolojileri cep telefonlarýnda kullanmaktadýr. Yeni teknolojilere verdiði önemi þýk ve estetik dizaynla kalitesini perçinlemiþtir. Huawei kullanýcýlarýnýn beklentilerini karþýlama adýna pek çok çalýþmalar yürütmektedir. Bu nedenle model çeþitliliðini her geçen gün arttýrmaktadýr. Akýllý telefon kullanýmýnýn her geçen gün arttýðý günümüzde böyle genç markalarýn önü açýk görünmekte. Sayfamýzda satýlan tüm Huawei cep telefonlarý iki yýl garantili satýlmaktadýr.Pek çok marka gibi Huawei cep telefonlarýnda Android iþletim sistemi kullanýlmaktadýr. Android’in Google Play Store’daki zengin uygulama içeriðinden yararlanabilirsiniz. Tüm Huawei modellerinin kullanýmý kolay ve hýzlýdýr. Her yaþtan insanýn kullanabilmesi için zarif ve þýk bir kasa yapýsýna sahiptir. Ýnternette gezinebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarýnýzý kullanarak paylaþýmlar yapabilirsiniz. Huawei cep telefonlarýnýn tüm yeni modellerinde 4G yada 4,5G teknolojik alt yapýsý vardýr. Böylece internetiniz kat kat daha hýzlý olacak. Ekstra ince metalik kasa tasarýmlarý tek elle kullanýlabilen ekran boyutlarý, farklý renk seçenekleri ile Huawei cep telefonlarý Ýstanbul Biliþim stoklarýnda.Huawei Cep Telefonu FiyatlarýHuawei cep telefonu fiyatlarý performansý da katarsak oldukça baþarýlý modellerdir. Dikkat edeceðiniz üzere her zaman en çok satýlanlar arasýnda mutlaka modelleri yer almaktadýr. Kullanýcý yorumlarýnda da ekseriyette Huawei cep telefonlarýnýn fiyatlarý ile ilgili yorumlarý görmekteyiz. Yeni teknolojiyi ucuza almak istiyorsanýz Huawei cep telefonlarýný incelemenizi öneririz. Modern tasarým, yeni teknoloji ve fiyat olarak deðerlendirmeye alýnýrsa Huawei en iyi cep telefonu modellerini üretiyor diyebiliriz. Zevkli ve ergonomik tasarýmlar ultra slim kasaya sýðdýrýlmýþ. Her yaþa ve zevke uygun Huawei cep telefonlarý Ýstanbul Biliþim’in uygun fiyat ve cazip ödeme avantajlarý ile sizlere sunulmaktadýr. Ayný zamanda pek çok model ayný gün kargo ile kýsa zamanda kapýnýza kadar getirilmektedir.
yükleniyor
yükleniyor