Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Lenovo cep telefonu modelleri ve en ucuz fiyatlarý taksitli telefon

Lenovo cep telefonu fiyatlarý ve modelleri, Lenovo Moto G5S Plus, Lenovo Moto E4 modelleri Ýstanbul Biliþim stoklarýnda. En ucuz Lenovo akýllý telefonlara buradan ulaþabilirsiniz

0 adet ürün listelendi.
0 adet ürün listelendi.

Lenovo Telefon

Dünyanýn en iyi bilgisayar üreticilerinden biri olan Lenovo, son teknoloji akýllý cihazlarýyla Ýstanbul Biliþim maðazalar zincirinde sizleri bekliyor. Lenovo, biliþim teknolojisi alanýnda birçok cihazý tüketicilerin beðenisine sunmaktadýr. Dünya çapýnda; Lenovo notebook, tablet bilgisayar, ultrabookmasaüstü bilgisayarlar, iþ istasyonlarý, sunucu ve çevre birimleri, bilgisayar monitörleri dahil olmak üzere çok sayýda teknolojik cihazýn üretimini ve satýþýný gerçekleþtirmektedir. Ayrýca, birçok ülkede akýllý telefon satýþý da yapmaktadýr. Legend Grup Ltd. ve Yeni Teknoloji Geliþtirme A.Þ. adýyla 1984 yýlýnda 11 mühendisten oluþan bir grup tarafýndan Pekin’de kurulmuþtur. Kuruluþunun ardýndan ilk 20 yýl “Legend” ismi ile pazarda yer almaya devam etti. ismini kullandý. 2003 senesinin Nisan ayýnda yeni isim olarak “Lenovo” ismi belirlendi. Þirket, 2005 yýlýnda IBM firmasýnýn Bilgisayar bölümünü satýn alarak önemli bir yapý taþýný ekledi. 2009 yýlýnda HP, Dell ve Acer’ýn ardýndan %28,6 pazar payýyla dünyanýn en büyük 4’üncü Çin’in ise en büyük bilgisayar üreticisi konumuna yerleþti. “Yeni Düþünce” sloganýyla dünyada bilgisayar sýnýfýnda adýndan söz ettiren Lenovo, Google’ýn 2012 yýlýnda 12.5 milyar dolara satýn aldýðý Motorola’yý, 2014 yýlýnda 2.91 milyar dolar karþýlýðýnda Google’dan satýn alarak, akýllý telefon sektöründe önemli bir markayý bünyesine katmýþ oldu. Akýllý telefon üreticisi Lenovo, akýllý telefon sektöründe Lenovo Vibe P1 modeliyle 5000 mAh büyüklüðünde telefon geliþtirerek, piyasada büyük bataryalý telefonlarýn öncüsü oldu. Katlanýr ekranlý dizüstü bilgisayar modeli “Yoga” serisi de markanýn en çok sevilen ürünleri arasýnda yer almaktadýr. Lenovo 2013’te ülkemizde %18,2 pazar payýna ulaþtý ve Türkiye’de pazar lideri oldu. Ayrýca Lenovo Türkiye’ye göre; Türkiye, marka için stratejik ülkelerin arasýnda ilk sýralarda gelmektedir. Çin merkezli biliþim teknolojisi þirketi olan Lenovo, Masaüstü Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar, El Bilgisayarý, Sunucu, Akýllý Telefon ve teknolojik donanýmlarý üreten dünyaca ünlü bir marka. Lenovo ismi “Le-” (Legend) ve “-novo” (Latince”yeni”) kelimelerinin birleþmesinden oluþmaktadýr.
yükleniyor
yükleniyor