Airfel KlimaHP 14 BS006NT -2BS99EA NotebookXerox 3225V_DNIY Lazer Yazıcı - 106R02778 Extra Toner HediyeliLG BuzdolabıCanon D5600Hoover Çamaşır MakinasıDysonArçelik FırınAkülü Arabalarda KampanyaFerre Ankastre SetKampanyaBlenderAsus VivoBook Max Series X541NA-PD1003Y Notebook
Ürün Filtresi
Kelime Arama Filtresi
 
Kullaným Þekli
ÝÞLEMCÝ TÜRÜ
ÝÞLEMCÝ HIZI
RAM
ÝÞLETÝM SÝSTEMÝ
HARDDÝSK KAPASÝTESÝ
EKRAN KARTI
OPTÝK SÜRÜCÜ
EKRAN BOYUTU
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜÐÜ
DOKUNMATÝK EKRAN
BLUETOOTH
HDMI
VGA
Özel Kriterler
Fiyat Aralýðý
ile TL arasý
Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

En ucuz masaüstü bilgisayar fiyatlarý desktop pc modelleri

499 adet ürün listelendi.
499 adet ürün listelendi.

Masaüstü Bilgisayar Markalarý ve Çeþitleri

Teknolojik geliþmelere paralel masaüstü bilgisayarlar hala satýlmaya devam etmektedir. Hayatýmýzýn mobil hale geldiði günümüzde bilgisayarlar da taþýnabilir hale gelmiþtir. Ancak masaüstü bilgisayarlardaki devrim hala devam etmektedir. Hayatýmýzýn pek çok alanýnda ihtiyaç olmaya ve yerini korumaya devam etmektedir. Sayfamýzda Lenovo, HP, Casper, Dell gibi markalarýn bilgisayarlarýnýn yanýnda, Exper, Asus, MSI ve Apple ýn masaüstü bilgisayarlarýnýn yüzlerce modelini inceleyebilirsiniz. Kimi masaüstü bilgisayar oyun için dizayn edilmiþ olsa da iþ için eðlence için hatta all in one denilen her þeyin monitörde toplandýðý bilgisayar çeþitleri bulunmaktadýr.Masaüstü Bilgisayar Alýrken Dikkat Edilmesi GerekenlerÖncelikle her þeyde olduðu gibi ihtiyacýnýz olaný iyi belirlemeniz gerekir. Yani bilgisayarý daha çok ne için kullanacaðýnýzý netleþtirmelisiniz. Aðýrlýklý olarak oyun oynamak istiyorsanýz donaným özelliklerini seçerken buna dikkat etmeniz gerekmektedir. Ýþlemci, Anakart, RAM (Bellek), Ekran Kartýnýn özellikleri ve tipi model seçiminde çok önemlidir. Bilgisayarýn kasasý ile birlikte diðer önemli olan parça monitördür. Bilgisayar monitörünün ekran ölçüsü ve çözünürlüðüne dikkat edilmeli. Klavye ve mouse ürünlerinde de çok fazla seçeneðiniz mevcut. Oyun oynayanlar için ayrý grafik tasarýmlar yapanlar veyaz mühendisler için özel üretilmiþ modeller de bulunmaktadýr.Masaüstü Bilgisayar Fiyatlarý ve ÖzellikleriEvde sadece internete girmek için bir masaüstü bilgisayar alacaksanýz çok pahalý bir model almanýza gerek yok. Þunu da unutmayýn ki pahalý olan bilgisayar her zaman en iyidir anlamýna gelmez. Çünkü kullanmayacaðýnýz özelliklere boþuna para ödememelisiniz. Bu biraz da iki kiþilik bir ailenin beþ odalý ev alýp üç odasýný hiç kullanmamasý gibi bir þey olur.Desktop Bilgisayarlarýn notebooklara göre bazý üstünlükleri ve avantajlarý vardýr. Kasa kýsmý kolayca açýlýp kapanabildiði gibi içindeki parçalar da deðiþtirilebilmektedir. Kullanmýþ olduðunuz masaüstü bilgisayar bir süre sonra performans olarak yetersiz gelmeye baþladýðýnda Ram bellek takviyesi yada ekran kartý takviyesi ile performansýný yükseltebilirsiniz. Bu þekilde ihtiyacýnýza uygun hale getirebilirsiniz. Masaüstü bilgisayarlarýn parçalarý tek tek kendiniz de alarak toplayabilirsiniz. Bunun için öncelikle þýk görünümlü bir kasa almalýsýnýz. Ekran kartý, RAM (Bellek), Anakart, Ýþlemci, Ýþletim Sistemi, Monitör, Klavye, Mouse, Speaker, Webcam gibi parçalardan istediðiniz modeli alýp kendiniz de masaüstü bilgisayar toplayabilirsiniz. Pek çok kimse bununla uðraþmak yerine hazýr olarak yukarýda saymýþ olduðumuz markalarýn masaüstü bilgisayarlarýný tercih etmektedir.Sayfamýzda görmüþ olduðunuz tüm masaüstü bilgisayar fiyatlarý son derece uygundur. Tüm masaüstü pc lerde taksitli ödeme avantajýndan yararlanabilirsiniz. Sayfamýzda bulunan ürün filtrelerini de kullanarak sizin için uygun olan konfigürasyonu belirleyerek en doðru modele ulaþabilirsiniz. Sipariþlerinizin büyük çoðunluðu ayný gün bazýlarý ise en geç üç iþ günü içinde kargoya verilmektedir. 600 kilometreye kadar bir günde kapýnýza teslimat yapýlmaktadýr.
yükleniyor
yükleniyor