Ürün Filtresi
Kelime Arama Filtresi
 
EKRAN BOYUTU
ÇÖZÜNÜRLÜK
TEPKÝ SÜRESÝ
YENÝLEME HIZI
DUVARA ASILABÝLME
HOPARLÖR
DOKUNMATÝK EKRAN
HDMI
VGA
Özel Kriterler
Fiyat Aralýðý
ile TL arasý
Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Monitör fiyatý, ucuz monitör modelleri, en iyi monitör markalarý

503 adet ürün listelendi.
503 adet ürün listelendi.

Monitör Markalarý ve Modelleri

Monitörler bilgisayarlarýn en önemli parçalarýndan birisidir. Sürekli ona baktýðýmýz için kalitesinin iyi olmasý gerekmektedir. Aksi halde gözlerde telafisi mümkün olmayan saðlýk sorunlarýna neden olabilir. Bu nedenle monitör seçimi saðlýðýmýz açýsýndan çok önemlidir. Pek çok markanýn çeþitli özelliklere sahip modelleri vardýr. Sayfamýzda Samsung monitör, LG monitör, Philips Monitör, HP monitör ve Dell Monitör modellerinin yaný sýra, Acer, Casper, Benq, Viewsonic, AOC, Lenovo ve Exper markalarýnýn monitör modellerini de inceleyebilirsiniz.Monitör alýrken fiyatýnýn yaný sýra teknik olarak dikkat edilmesi gereken bir takým özelliklere dikkat edilmeli. Sayfamýzýn ürün filtresi kýsmýnda da göreceðiniz üzere en önemli özelliklerden birisi çözünürlüktür. Monitörlerde çözünürlükler 1280 x 1024 ten baþlar full hd monitörlere kadar hatta 2560 x 1080 ve 2160 x 3840 gibi 4K çözünürlüklü monitörlere kadar pek çok monitör çeþidini görebilirsiniz. Kontrast oraný zýt renklerin oraný olduðundan yüksek kontrastlý bir monitör seçmenizde netlik açýsýndan fayda var. Monitör alýrken giriþ çýkýþ terminallerine de dikkat edilmeli. Günümüzde pek çok monitörde HDMI giriþi artýk standart hale geldi. Ekranlarýn kalitesi de çok önemli. Yeni nesil monitörlerde dokunmatik ekran özelliði de bulunmaktadýr. Oyun ve film gibi yüksek kaliteli bir monitör almak istiyorsanýz IPS monitör veya PLS monitör almalýsýnýz. Bu tip özellikler LED aydýnlatmalý monitörlerde yer almaktadýr. Monitör alýrken ilk önce kaç inch yada kaç ekran büyüklükte bir model alacaðýnýza karar vermelisiniz. Zira monitörler 40” yani 102 ekran büyüklüðe kadar üretilmektedir. Birim saniyedeki görüntü sayýsýna FPS denir. Frame Per Second’un kýsaltmasýdýr. Birim saniyedeki görüntü sayýsý ne kadar çok olursa görüntüler o kadar akýcý olur. Yani hareketli görüntüler izlenecekse tepkime süresinin düþük olmasý gerekmektedir. Yani oyun meraklýlarý ve sinema severler için monitörün tepkime süresi düþük olmalý.Monitör FiyatlarýMonitörlerde fiyat ekran büyüklüðünden çözünürlüðe, tepkime süresinden, giriþ çýkýþ terminallerine kadar pek çok teknik özelliðine göre deðiþiklik göstermektedir. Ýþ yerinde standart ofis programlarý kullanacaksanýz ve çok fazla vakit geçirmeyecekseniz kaliteli ve pahalý bir monitör almanýza gerek yoktur. Evde oyun yada film izleyecekseniz ve çok fazla kullanacaðýnýz monitörün özelliklerinin iyi olmasý ve kaliteli olmasý gerekeceðinden iyi bir monitör almalýsýnýz. Kaliteli bir oyun deneyimi için monitörün kalitesi kadar ekran kartýnýn da önemli olduðunu unutmamalýsýnýz. Her iki parçanýn birbiri ile senkronize bir þekilde çalýþýyor olmasý gerekemektedir.
yükleniyor
yükleniyor