Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Kartuþ ve toner fiyatlarý, yazýcý þeritleri, drum markalarý modelleri

2003 adet ürün listelendi.
2003 adet ürün listelendi.

Yazýcý Kartuþlarý, Tonerler, Drum ve Þeritler…

Bilgisayar teknolojisinde pek çok geliþmeler kaydedilmesine raðmen ekranda gördüðümüz datalarý fiziksel olarak da eriþme ihtiyacýný engelleyememektedir. Bu durum yazýcý sektörünün geliþmesine ve daha da geniþlemesine neden olmuþtur. Günümüzde Mürekkep Püskürtmeli Yazýcýlar dan Lazer Yazýcýlara ve Fotokopi makinalarýna kadar Kartuþ ve Toner ihtiyacý her geçen gün artmaktadýr. Toneri biten yazýcýlarýn dolumlarý yapýlmakta iken son yýllarda muadil tonerlerin piyasasý da geliþmiþtir. Doldurmak yerine yenisini muadil olarak almak daha ekonomik hale gelmiþtir. Yazýcýlara düzenli olarak bakým yapýlmasý gerekmektedir. Bu gerek yazýcýnýn ömrünü gerekse kartuþun ve tonerin ömrünü uzatmaktadýr. Ancak mürekkep püskürtmeli yazýcýlardan sýk sýk baský alýnmasý gerekmektedir. Aksi halde mürekkeplerin kuruma ihtimali vardýr. Dünyada printer pazarý ile kartuþ ve toner pazarý birbirine yakýndýr. Firmalar ekseriyette yazýcýlardan çok sarf malzemelerden kar etme hedefindedir. Ýstanbul Biliþim olarak bizim de ayný politikamýz vardýr. Adetli toner alýmlarýnýzda 0850 333 0 912 numaralý çaðrý merkezinden mutlaka özel fiyat almanýzý öneririz. Baþta HP, Brother, Lexmark, Canon olmak üzere Samsung, Xerox, OKI ye kadar dünyanýn en büyük markalarýnýn kartuþ, toner, drum ve yazýcý þeritlerini indirimli olarak sayfamýzda görebilirsiniz. Uygun ödeme koþullarýndan faydalanabilirsiniz. Yüzlerce modelde ayný gün kargo imkanýyla kaskolu bir þekilde kapýnýza kadar getirilip size teslim edilir. En iyi kartuþ ve toner fiyatlarý için sayfamýzý inceleyiniz.
yükleniyor
yükleniyor