Notebook LED TV Cep Telefonu Fiyatlarý Tablet Laptop Kampanyalarý Ýstanbul Biliþim’de

Online Elektronik Cihaz Alacaðýnýz Zaman Bakacaðýnýz Ýlk Web Sitesi:

Türkiye’de elektronik cihaz alacaðýnýz zaman ilk aklýnýza gelen sitelerden biri olan www.istanbulbilisim.com de Cep Telefonundan LED TV ye, Notebook tan Tablet PC ye, Beyaz Eþyadan Sarf Malzemelere kadar pek çok ürün gruplarýnda en kaliteli markalarý yýl boyu süren kampanyalý fiyatlarla bulabilirsiniz. Günde 100.000 in üzerindeki misafirimize 0850 333 0 912 numaralý çaðrý merkezimizle hizmet vermeye devam etmekteyiz. Uzun yýllardýr dünyanýn en büyük markalarýný en uygun ödeme ve taksit avantajlarý ile sizlere sunmaktayýz. Binlerce ürünü ayný gün kargoya veriyoruz. 600 km ye kadar 1 günde teslimat yapmaktayýz. Memnun kalmadýðýnýz ürünleri kolayca iade ederek isterseniz farklý model ile deðiþtirebilir, isterseniz para iadesi isteyebilirsiniz.Pek çoðumuz internet üzerinden elektronik cihaz alma konusunda çekiniriz. Özellikle Beyaz Eþya, LED TV, Elektrikli Ev Aletleri gibi hacimli ve hassas ürünlerin güvenli bir þekilde ve zamanýnda teslimatýnýn yapýlmasýný isteriz. Ýstanbul Biliþim olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek için Türkiye’nin en kaliteli kargo ve lojistik firmalarý ile çalýþmaktayýz. Amacýmýz ürünlerin zamanýnda ve güvenli bir þekilde teslimatýný yapabilmek. Cep Telefonu kategorisinde dünyanýn en büyük markalarý olan Apple iPhone, Samsung, LG, Asus, Sony, HTC, General Mobile, Huawei, Lenovo, Nokia ile yerli markamýz Casper’ýn en yeni modellerini en cazip fiyatlar ile alabilirsiniz. En çok kullanýlan elektronik eþya Cep Telefonu desek yanlýþ söylemiþ olmayýz. “Peki ama hangi telefonu almalýyým?” Þeklinde hepimiz düþünmekteyiz. Doðru modele karar verirken ürünler hakkýnda yapýlmýþ kullanýcý yorumlarýný okumakta fayda var. Bu karar vermenizi kolaylaþtýracaktýr. Ayrýca web sitemizde çok satýlan Samsung modellerinden iPhone telefonlarýn model listesine kadar pek çok telefon modellerinin fiyatlarýyla inceleyebilirsiniz. Son zamanlarda en çok konuþulan 4,5G li cep telefonu modellerini de yine cep telefonu kategorisinde inceleyebilirsiniz. 2017 yýlýnýn en sevilen modelleri Apple iPhone 7, Samsung Galaxy S8, Galaxy Note 8 modellerini veya 2018 yýlýna da damga vurmasý beklenen Apple iPhone X modelini sayfamýzda inceleyebilirsiniz. www.istanbulbilisim.com de tablet, laptop gibi ürünlerdeki fiyat ve ödeme avantajlarýný inceleyebilir, notebook, tablet pc, masaüstü bilgisayar kampanyalarýndan yararlanabilirsiniz. Seçmiþ olduðunuz Tablet PC modelini farklý modeller ile kýyaslayabilirsiniz. Web sitemizde Microsoft Surface marka tablet bilgisayarlarýn yaný sýra Samsung Tablet modellerini, Apple iPad, Lenovo, Asus, HP gibi markalarýn modellerini, ayrýca Amazon Kindle elektronik kitap okuyucularý da inceleyebilirsiniz. Taþýnabilir bilgisayarlar grubunda notebooklar gün geçtikçe daha hafif ve yüksek performanslý hale gelmiþtir. Model seçerken zorlanacaðýnýz zengin çeþitleri Ýstanbul Biliþim’de bulabilirsiniz. Apple, Toshiba, HP, Asus, Lenovo, Acer, Dell, MSI gibi markalarýn gerek Avrupa serilerini, gerekse Amerika serileri web sitemizde ve Ýstanbul’daki maðazalarýmýzda görebilirsiniz. Bunlarýn dýþýnda yerli markamýz Casper ýn en yeni modellerini de yine web sitemizden inceleyebilirsiniz. Günümüzde bilgisayarlar eðlence amaçlý da kullanýlmakta olup web sitemizin gaming notebook sayfasýndaki oyun bilgisayarlarýný mutlaka görmenizi isteriz. Evimizin olmazsa olmazý televizyonlar. Hepimizin takip ettiði diziler ya da programlar vardýr. Kimimiz belgesel izleriz. Kimimiz dizi izleriz. Kimimiz futbol maçý izlemek için bir arkadaþýmýza gideriz. Ama günümüzde LED TV ler için prestij desek yeridir. Görüntü teknolojilerinin bu kadar geliþtiði günümüzde gerek teknik özellikler gerekse tasarým harikasý 3D LED TV ler göz kamaþtýrmaya devam ediyor. Neredeyse Smart TV ler hepimizin evine girdiði günümüzde 4K yani Ultra HD çözünürlük LED TV lerde yavaþ yavaþ yaygýnlaþmaya baþladý. Görüntü teknolojisinin yanýnda bir de güzel bir ses sistemi varsa o zaman evimizdeki huzurumuz daha da katlanýr.

yükleniyor