Siemens SN234W00DT A+ 4 Programlý Bulaþýk Makinasý

Kampanya Fiyatý

2.412,00

1.929,90

Tek Çekim Fiyatý  

1.900,95

Nakit / Havale / EFT Fiyatý  

1.852,70

Enerji Sýnýfý : A+ Enerji Sýnýfý
Kullaným Þekli : Solo
Program Sayýsý : 4 Ayrý Programlama Seçeneði
Kapasite : 12 Kiþilik Yükleme Kapasitesi
Renk : Beyaz Renk

Kazancýnýz 482,00
Ücretsiz Kargo
Ortalama 15 Ýþ Gününde Kargoda
12 Taksit Seçeneði

Enerji Sýnýfý A+ Enerji Sýnýfý
Kullaným Þekli Solo
Program Sayýsý 4 Ayrý Programlama Seçeneði
Kapasite 12 Kiþilik Yükleme Kapasitesi
Renk Beyaz Renk
BARDAK KORUMA TEKNÝÐÝ Evet
GARANTÝ 3 Yýl Garanti
Kargo
Kargo Ücretsiz Kargo

  paraf
  Taksit Tutarý Toplam Tutar
2 964,95 1.929,90
3 643,30 1.929,90
4 482,48 1.929,90
5 393,15 1.965,73
6 331,14 1.986,81
7 286,91 2.008,35
8 253,80 2.030,36
9 228,10 2.052,86
10 207,59 2.075,86
11 190,85 2.099,38
12 176,95 2.123,44

  paraf
  Taksit Tutarý Toplam Tutar
2 964,95 1.929,90
3 643,30 1.929,90
4 482,48 1.929,90
5 393,15 1.965,73
6 331,14 1.986,81
7 286,91 2.008,35
8 253,80 2.030,36
9 228,10 2.052,86
10 207,59 2.075,86
11 190,85 2.099,38
12 176,95 2.123,44

Paraf
Halk Bank

Siemens SN234W00DT A+ 4 Programlý Bulaþýk Makinasý yorumlarý

Siemens SN234W00DT A+ 4 Programlý Bulaþýk Makinasý

Çok Ýyi (7)
23%

Ýyi (5)
17%

Ne Ýyi / Ne Kötü (8)
27%

Kötü (5)
17%

Çok Kötü (5)
17%

3.1

Ortalama Puan

Ürün adresinize ulaþtýðý günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramýzdan müþteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi baþlatabilirsiniz.

Ýade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiþ ve kullanýlmamýþ olmasý gerekmektedir.

Servis tarafýndan kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapýlmasýyla ürünler kayýt altýna alýnmýþ olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiþ olur. Ýlgili mevzuat gereði cayma hakký kapsamýnda “ürünün yeniden satýlabilir özelliðinin kaybolmamasý” gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafýndan kurulumu yapýlmýþ olan ürünlerde cayma hakký kapsamýnda iade alýnamamaktadýr.

Her türlü yazýlým ve programlarýnda, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kýrtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuþ, þerit v.b) ile kiþisel bakým / kozmetik malzemelerinde cayma hakkýnýn kullanýlabilmesi için mal/hizmetin ambalajýnýn açýlmamýþ, bozulmamýþ ve kullanýlmamýþ olmalarý þartý bulunmaktadýr.

*Ücret iadesi; iade iþlemleriniz onaylandýktan sonra kredi kartýnýza / banka hesabýnýza 3 iþ günü içinde yapýlmaktadýr. Ödeme iþlemlerinin hesaba yansýma süresi bankalara göre farklýlýk gösterebilir.

Lütfen aþaðýdaki bilgilendirme yazýsýný dikkatlice okuyun…

  • Bu sitede gösterilen ürün bilgileri üreticiler ve çeþitli kaynaklardan derlenmektedir ve sadece bilgi amaçlýdýr. Ürün özellikleri ve bu sitede gösterilen bilgiler, inceleme anýnda deðiþmiþ veya hatalý olabileceðinden dolayý, güncel ve kapsamlý bilgi edinmek için üretici sitelerine bakmanýzý öneririz.
  • Üreticiler ve Ýstanbul Biliþim ürün özelliklerini deðiþtirme hakkýný saklý tutar. Ürün bilgilerinin kullanýmýndan ötürü Ýstanbul Biliþim sorumluluk kabul etmez.

yükleniyor