Siemens TB402810 2800 W Buharlý Ütü

Kampanya Fiyatý  

299,00

Tek Çekim Fiyatý  

294,52

Nakit / Havale / EFT Fiyatý  

287,04

Güç : 2800 W
Su Doldurma Kapasitesi : 250 Ml Su Tanký Kapasitesi
Kendi Kendine Temizleme Özelliði : Kendi Kendine Temizleme
Dikey Ütüleme : Dikey Ütüleme özelliði
Garanti : 2 yýl

Ayný Gün Kargo
6 Taksit Seçeneði
 

BUHAR BASINCI 180 gr/dk
Güç 2800 W
ÜRÜN TÝPÝ Buharlý ütü
SU DOLDURMA KAPASÝTESÝ 250 Ml Su Tanký Kapasitesi
KENDÝ KENDÝNE TEMÝZLEME ÖZELLÝÐÝ Kendi Kendine Temizleme
DÝKEY ÜTÜLEME Dikey Ütüleme özelliði
SOFT TOUCH Var
GARANTÝ 2 yýl
Açýklama
Model Kodu TB402810

  paraf
  Taksit Tutarý Toplam Tutar
2 149,50 299,00
3 99,67 299,00
4 74,75 299,00
5 60,91 304,55
6 51,30 307,82

  paraf
  Taksit Tutarý Toplam Tutar
2 149,50 299,00
3 99,67 299,00
4 74,75 299,00
5 60,91 304,55
6 51,30 307,82

Paraf
Halk Bank

Siemens TB402810 2800 W Buharlý Ütü yorumlarý

Siemens TB402810 2800 W Buharlý Ütü

Çok Ýyi (1)
100%

Ýyi (0)
0%

Ne Ýyi / Ne Kötü (0)
0%

Kötü (0)
0%

Çok Kötü (0)
0%

5

Ortalama Puan

Ürün adresinize ulaþtýðý günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramýzdan müþteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi baþlatabilirsiniz.

Ýade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiþ ve kullanýlmamýþ olmasý gerekmektedir.

Servis tarafýndan kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapýlmasýyla ürünler kayýt altýna alýnmýþ olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiþ olur. Ýlgili mevzuat gereði cayma hakký kapsamýnda “ürünün yeniden satýlabilir özelliðinin kaybolmamasý” gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafýndan kurulumu yapýlmýþ olan ürünlerde cayma hakký kapsamýnda iade alýnamamaktadýr.

Her türlü yazýlým ve programlarýnda, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kýrtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuþ, þerit v.b) ile kiþisel bakým / kozmetik malzemelerinde cayma hakkýnýn kullanýlabilmesi için mal/hizmetin ambalajýnýn açýlmamýþ, bozulmamýþ ve kullanýlmamýþ olmalarý þartý bulunmaktadýr.

*Ücret iadesi; iade iþlemleriniz onaylandýktan sonra kredi kartýnýza / banka hesabýnýza 3 iþ günü içinde yapýlmaktadýr. Ödeme iþlemlerinin hesaba yansýma süresi bankalara göre farklýlýk gösterebilir.

Lütfen aþaðýdaki bilgilendirme yazýsýný dikkatlice okuyun…

  • Bu sitede gösterilen ürün bilgileri üreticiler ve çeþitli kaynaklardan derlenmektedir ve sadece bilgi amaçlýdýr. Ürün özellikleri ve bu sitede gösterilen bilgiler, inceleme anýnda deðiþmiþ veya hatalý olabileceðinden dolayý, güncel ve kapsamlý bilgi edinmek için üretici sitelerine bakmanýzý öneririz.
  • Üreticiler ve Ýstanbul Biliþim ürün özelliklerini deðiþtirme hakkýný saklý tutar. Ürün bilgilerinin kullanýmýndan ötürü Ýstanbul Biliþim sorumluluk kabul etmez.

yükleniyor