%28 indirim

Siemens VSX2A230 Toz Torbasýz Elektrik Süpürgesi

Kampanya Fiyatý

999,00

719,00

Tek Çekim Fiyatý  

708,22

Nakit / Havale / EFT Fiyatý  

690,24

Filtre : HEPA H 13
Motor Gücü (w) : 700 W
Ses Seviyesi : 80 dB Ses Seviyesi
Boru Tipi : Teleskopik
Filtre Sistemi : Torbasýz

Kazancýnýz 280,00
Ortalama 15 Ýþ Gününde Kargoda
6 Taksit Seçeneði
 

BORU TÝPÝ Teleskopik
FÝLTRE HEPA H 13
FÝLTRE SÝSTEMÝ Torbasýz
MOTOR GÜCÜ (W) 700 W
SES SEVÝYESÝ 80 dB Ses Seviyesi
GARANTÝ 2 yýl
Açýklama
Model Kodu 0000337854612
Benzersiz SensorBagless™ Teknolojisi: Minimum bakým ile yüksek performans
Yeni geliþtirilmiþ HiSpin Motor’un aerodinamik tasarýmý sayesinde daha düþük enerji tüketimiyle mükemmel hava akýmý ve yüksek toz toplama performansý
Yýkanabilir hijyenik HEPA filtre: A sýnýfý toz emiþ performansý ile alerjik bünyeler için uygun

  paraf
  Taksit Tutarý Toplam Tutar
2 359,50 719,00
3 239,67 719,00
4 179,75 719,00
5 146,47 732,35
6 123,37 740,20

  paraf
  Taksit Tutarý Toplam Tutar
2 359,50 719,00
3 239,67 719,00
4 179,75 719,00
5 146,47 732,35
6 123,37 740,20

Paraf
Halk Bank

Siemens VSX2A230 Toz Torbasýz Elektrik Süpürgesi yorumlarý

Siemens VSX2A230 Toz Torbasýz Elektrik Süpürgesi

Çok Ýyi (24)
35%

Ýyi (10)
15%

Ne Ýyi / Ne Kötü (16)
24%

Kötü (7)
10%

Çok Kötü (11)
16%

3.4

Ortalama Puan

Ürün adresinize ulaþtýðý günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramýzdan müþteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi baþlatabilirsiniz.

Ýade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiþ ve kullanýlmamýþ olmasý gerekmektedir.

Servis tarafýndan kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapýlmasýyla ürünler kayýt altýna alýnmýþ olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiþ olur. Ýlgili mevzuat gereði cayma hakký kapsamýnda “ürünün yeniden satýlabilir özelliðinin kaybolmamasý” gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafýndan kurulumu yapýlmýþ olan ürünlerde cayma hakký kapsamýnda iade alýnamamaktadýr.

Her türlü yazýlým ve programlarýnda, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kýrtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuþ, þerit v.b) ile kiþisel bakým / kozmetik malzemelerinde cayma hakkýnýn kullanýlabilmesi için mal/hizmetin ambalajýnýn açýlmamýþ, bozulmamýþ ve kullanýlmamýþ olmalarý þartý bulunmaktadýr.

*Ücret iadesi; iade iþlemleriniz onaylandýktan sonra kredi kartýnýza / banka hesabýnýza 3 iþ günü içinde yapýlmaktadýr. Ödeme iþlemlerinin hesaba yansýma süresi bankalara göre farklýlýk gösterebilir.

Lütfen aþaðýdaki bilgilendirme yazýsýný dikkatlice okuyun…

  • Bu sitede gösterilen ürün bilgileri üreticiler ve çeþitli kaynaklardan derlenmektedir ve sadece bilgi amaçlýdýr. Ürün özellikleri ve bu sitede gösterilen bilgiler, inceleme anýnda deðiþmiþ veya hatalý olabileceðinden dolayý, güncel ve kapsamlý bilgi edinmek için üretici sitelerine bakmanýzý öneririz.
  • Üreticiler ve Ýstanbul Biliþim ürün özelliklerini deðiþtirme hakkýný saklý tutar. Ürün bilgilerinin kullanýmýndan ötürü Ýstanbul Biliþim sorumluluk kabul etmez.

yükleniyor