Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Sony cep telefonu fiyatlarý en ucuz sony modelleri taksitli telefon

Sony cep telefonu fiyatlarý en ucuz Sony modelleri Taksitli Telefon Sony Xperia XA1 PLUS Sony Xperia L1 modellerini taksitli ödeme avantajýyla alabilirsiniz. Ayrýca tüm Sony telefonlarý ucuza bulabilir ve farklý renk seçenekleri ile satýn alabilirsiniz.

0 adet ürün listelendi.
0 adet ürün listelendi.

Sony Cep Telefonu Modelleri ve Sony Xperia Fiyatlarý

Japon teknoloji devi olan Sony Play Station oyun konsolu, görüntü sistemleri, ses sistemleri olarak genelleyebileceðimiz bir teknoloji firmasýdýr. Son yýllarda cep telefonu alanýnda da yatýrýmlar yapmaya baþlamýþtýr. Sony kelimesi latincede ses anlamýna gelen “sonus” kelimesi ile özellikle 50 li yýllarda Amerikalýlarýn birbirine seslenmek için kullandýklarý Sonny kelimesinin birleþmesinden oluþmuþtur. Sony, cep telefonu sektörüne 2001 yýlýnda Ericsson ile birlikte girmiþtir. 11 yýl sonra da þirketin tüm hisselerini alarak tek baþýna Sony Xperia markasýyla cep telefonu üretmeye baþlamýþtýr.Ülkemizde de büyük ilgi gören Sony Xperia cep telefonlarýný uygun fiyat avantajlarý ile sayfamýzdan alabilirsiniz. Bazý modellerindeki sývý temasýna karþý vermiþ olduklarý güvence satýþ adetlerini arttýrmýþtýr. 4” ten 6” e kadar farklý ekran seçenekleri ile karþýmýza çýkýyor. Sony Xperia cep telefonlarýnda kullanýlan Android iþletim sistemi büyük bir kolaylýk saðlamaktadýr. Ekran ve kamera kalitesi ile rakiplerine karþý daha avantajlý olan Sony Xperia cep telefonu modellerinin bazýlarýndaki kamera 20 megapixel in de üzerine çýkmaktadýr. 3840 x 2160 a varan ekran çözünürlüðü sayesinde Sony cep telefonlarý ile gerçeðe yakýn fotoðraf ve video çekimlerini izleyebilirsiniz. 32GB ve 128GB dahili hafýzalý modellerini micro SD kart ile yükseltebilirsiniz. Çift sim kartlý modeli de bulunan Sony Xperia cep telefonlarýnýn pek çok modeli 4.5G ye hazýr.Sayfamýzdan sipariþ vereceðiniz pek çok Sony Xperia cep telefonu ayný gün kargoya verilmektedir. Tüm Sony Xperia cep telefonlarýný uygun fiyat ve ödeme avantajlarý ile sayfamýzdan sipariþ verebilirsiniz. Sipariþleriniz 1-3 iþ günü içinde dilediðiniz adrese teslim edilmektedir. Tüm Sony Xperia cep telefonlarý için uygun fiyatlý ekran koruyucu, kýlýf ve kapak aksesuarlarýný sayfamýzdan alabilirsiniz.
yükleniyor
yükleniyor