Phlips süpürge
Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Süpürge fiyatý en ucuz süpürge markalarý modelleri fiyatý

Elektrikli süpürge uygun fiyat ve kampanyalar ile sevdiðiniz marka ve modelleri taksit avantajlarý ile istanbul biliþim’de sizler için buluþturduk.

152 adet ürün listelendi.
152 adet ürün listelendi.

Elektrikli Süpürge Markalarý ve Fiyatlarý

Elektrikli Süpürge Alýrken Nelere Dikkat Edilmeli? Pek çok kiþi elektrikli süpürge alýrken makinenin motor gücüne dikkat eder. Ancak asýl dikkat edilmesi gereken emiþ gücüdür. Gerek kullaným kolaylýðý gerekse bakýmý ve hijyenik olmasý bakýmýndan toz torbalý elektrikli süpürgeler tercih edilmelidir. Toz torbasýyla uðraþmak istemeyenler siklonik toz torbasýz modellerden edinebilirler. Torbasýz modelleri temizlemesi oldukça kolay ve basittir. Toz haznesini kolayca boþalttýktan sonra süpürmeye devam edebilirsiniz. Uzun yýllar kullanýlan elektrikli süpürgelerde zamanla emiþ gücünde düþme olur. Bunun için multi siklon teknolojisi geliþtirilmiþ ve yýllar geçse de verimde düþüþ olmamaktadýr. Su filtreleri elektrikli süpürgeler tozlarý yakalama özelliði bakýmýndan en baþarýlý modellerdir. Hem ýslak hem de kuru zeminler için üretilmiþ ýslak & kuru elektrikli süpürgeler üretilmiþtir.  Halý ve koltuk temizleme özellikli süpürgeler de vardýr. Fakat bunlar için halý yýkama makinesi almanýzda fayda var. Halý yýkama makinelerinde kirli su ve temiz su ayrý bölmelerde tutulur. Temizlik iþlemi buna göre yapýlarak su sirküle edilir. Hýzlý ve küçük döküntüleri temizlemek istiyorsanýz þarjlý süpürgeleri tercih edebilirsiniz. Emiþ gücü düþük olduðundan derinlemesine temizlik beklememek gerekir. Birkaç kýrýntý için büyük süpürgeyi açmanýz gerek kalmadan þarjlý tip süpürgenizi kullanabilirsiniz. Dik olarak tutup vakum yapabilme özelliði vardýr. Sayfamýzdan elektrikli süpürge almayý düþünüyorsanýz size önereceðimiz toz torbalý elektrikli süpürgelerden Rowenta ve Nilfisk markalarýnýn modellerini inceleyebilirsiniz. Su filtreli elektrikli süpürge almak istiyorsanýz Philips ve Arnica nýn elektrikli süpürge modellerini inceleyebilirsiniz. Toz torbasýz bir elektrikli süpürge istiyorsanýz Dyson ve Philips markalarýnda aradýðýnýzý bulacaksýnýz. Her ürün grubunda olduðu gibi tecrübelerini sayfamýzda paylaþmýþ olan müþterilerimizin ürün yorumlarýný mutlaka okumanýzý tavsiye eder sizlerin de tecrübelerinizi paylaþmanýzý rica ederiz. Sayfamýzda doðru modele ulaþmak için  ürün filtresi kýsmýný kullanabilirsiniz. Aradýðýnýz teknik özellikleri girerek doðru modele kolayca ulaþabilirsiniz. En çok satýlan elektrikli süpürge modellerini de sitemizde görebilirsiniz. Sitemizdeki elektrikli süpürgelerin fiyatlarý son derece uygun fiyatlýdýr. Pek çok modelde ayný gün kargo kampanyasý da mevcuttur. Ucuz fiyatlý elektrikli süpürgelerden kampanyalý elektrikli süpürgelere kadar yüzlerce süpürge modeli sizleri bekliyor. Türkiye’nin en beðenilen diðer elektrik süpürge markalarý ise Samsung, Fakir, Arçelik, Fantom, Arzum, Siemens’tir. Tüm elektrikli süpürge modellerinde taksit imkaný vardýr.
yükleniyor
yükleniyor